یک تئاتر بزرگ آمریکایی در نظر دارد در این فصل نه نمایش مرد و یک نمایش زن تولید کند. چرا یک نمایشنامه نویس مرد باید این وضعیت را تغییر دهد وقتی زنان سالهاست چنین نابرابری را نشان داده اند؟


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *