آفریقا جایگاه a فوق العاده ای در پوشش خارجی ایران دارد


آفریقا جایگاه فوق العاده ای در سیاست خارجی ایران دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: پوشش خارجی قاره آفریقا اجتناب کرده اند جایگاه a فوق العاده ای در پوشش خارجی متوازن جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.


به گزارش ایلنا، سعید خطیب زاده در حساب کاربری شخصی در توییتر نوشت: در ابتدای بازدید به آفریقا اجتناب کرده اند سنگال، دروازه غرب آفریقا دیدن کردم.


وی شکسته نشده داد: {در این} بازدید ضمن دیدار همراه خود افسران ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهبران محله مدنی، اجتناب کرده اند کل جزیره بازدید کردم کدام ممکن است بازگشت به ظلم وصف ناپذیر دوران برده داری غرب است.

به مشاوره سخنگوی وزارت امور خارجه، قاره آفریقا جایگاه a فوق العاده ای در پوشش خارجی متوازن جمهوری اسلامی ایران دارد.


انتهای پیام/