آموزش اشتراک‌گذاری تعدادی از عکس جدا هم در استوری اینستاگرام


قابلیت استوری در اینستاگرام جاذبه زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای به‌اشتراک‌گذاری عکس، ویدئو هر دو حتی عکس‌نوشته همراه با فیلترهای زیبای آن برای مدت بیستوچهار ساعت فوق العاده استفاده شده است. در استوری اینستاگرام می‌توانید به انواع وسیع استوری قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید لحظات زیبای شخصی را همراه خود دیگران به اشتراک بگذارید. بالقوه است برخی اشخاص حقیقی قصد نداشته باشند کدام ممکن است تعدادی از عکس را به‌صورت پایین‌سرهم استوری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترجیح بدهند {همه آن}‌ها در یک واحد استوری قرار دهند. به عبارت آسان‌تر، به‌جای ۲ عکس در ۲ استوری به صورت جداگانه، ۲ هر دو تعدادی از عکس در استوری قرار دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای این کار خواستن به این سیستم به صورت جداگانه‌ای نباشد.

خبر عالی اینجا است کدام ممکن است اینستاگرام این قابلیت را در استوری قرار داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توانید به‌راحتی ۲ عکس در استوری قرار دهید. حتی می‌توانید انواع بیشتری هم در استوری شخصی عکس قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری {نیازی نیست} برای هر عکس عالی استوری به صورت جداگانه توجه داشته باشید. در یکپارچه فرآیند کار به‌صورت مرحله‌به‌مرحله {قرار داده شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در انتها، فرآیند دومی هم اندیشه در مورد شده با این حال همراه خود این تمایز کدام ممکن است این راه مختص گوشی‌های آیفون است.

 

قابلیت layout برای اشتراک‌گذاری تعدادی از عکس جدا هم در استوری

درحالی‌کدام ممکن است قراردادن تعدادی از استوری در اینستاگرام کار آسان‌ای است با این حال قراردادن تعدادی از عکس در یک واحد استوری به سختی اشکال است. بیشتر است برای راحتی اینستاگرام شخصی را به‌روزرسانی کنید از اشکال چارچوب‌بندی هر دو layout عکسها را برطرف کرده است. برای قراردادن بیش اجتناب کرده اند عالی عکس در اینستاگرام این سیستم‌های به صورت جداگانه زیادی موجود است با این حال شخصی اپلیکیشن اینستاگرام این قابلیت را اضافه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این کار اجتناب کرده اند نصب این سیستم‌های اضافی بی‌خواستن می‌شوید.

این قابلیت layout عنوان دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه می دهیم اجازه می‌دهد به همان اندازه ۶ عکس را در استوری قرار دهید. وقتی کدام ممکن است می‌خواهید تعدادی از عکس را به‌جای تعدادی از استوری در یک واحد استوری قرار دهید این قابلیت فوق العاده استفاده شده {خواهد بود}. در یکپارچه سطوح استفاده اجتناب کرده اند آن {قرار داده شده} است.

انجمن سطوح کار

 ۱- ابتدا اپلیکیشن اینستاگرام شخصی را به‌روزرسانی کنید.

۲- این سیستم را اجرا کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی آیکون بالا سمت راست کلیک کردن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو بازو شخصی را بر روی صفحه به راست بکشید به همان اندازه وارد جو استوری شوید.

۳- در نیمه سمت چپ، روی layout کلیک کردن کنید.

 

۴- کولاژ هر دو collage استوری را اجتناب کرده اند بین انتخاب‌های مختلف انواع کنید. کولاژ نماد‌دهنده چیدمان عکس‌ها است. می‌بینید کدام ممکن است فرآیند‌های مختلفی برای قراردادن عکسها همراه با یکدیگر موجود است کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۲ عکس در استوری به همان اندازه کمتر از شش مورد را برای ادغام کردن می‌شود.

 

۵- برای اضافه‌کردن عکس هم می‌توانید اجتناب کرده اند گالری بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم شبیه به دوم همراه خود دوربین عکس بگیرید. برای اضافه‌کردن عکس اجتناب کرده اند گالری بر روی انتخاب زیرین سمت چپ کلیک کردن کنید. برای تکل عکس همراه خود استفاده اجتناب کرده اند دوربین نیز کافی است بر دکمه زیرین وسط کلیک کردن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اگر گوشی ممکن است شاتر دوربین دارد اجتناب کرده اند آن بیشترین استفاده را ببرید.

۶- بعد اجتناب کرده اند اضافه‌کردن عکسها برای مشترک‌کردن آن‌ها اگر مورد نیاز است زوم را تا حد زیادی هر دو کمتر کنید به همان اندازه چارچوب عکس صحیح چارچوب کولاژ باشد. برای این کار باید اجتناب کرده اند ۲ انگشت شخصی بیشترین استفاده را ببرید.

۷- اگر می‌خواهید یک بار دیگر عکس بگیرید هر دو مجدد عکس عکس را اجتناب کرده اند گالری انواع کنید، دکمه بازگشت گوشی را بزنید. همراه خود این کار فینال تصویری کدام ممکن است اضافه شده پاک ممکن است.

۸- بعد اجتناب کرده اند اینکه همه عکس‌ها را اضافه کردید، می‌توانید محتوای متنی، استیکر هر دو افکت هم به استوری شخصی اضافه کنید.

۹- بعد اجتناب کرده اند اتمام کار، می‌توانید استوری شخصی را به اشتراک بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو با بیرون به‌اشتراک‌گذاری آن را دانلود کنید.

روشی تولید دیگری در گوشی‌های iOS

فرآیند عکس هم برای قراردادن ۲ عکس در استوری موجود است با این حال تنها تمایز اینجا است کدام ممکن است این راه تنها در گوشی‌های آیفون موجود است. مورد استفاده قرار گیرد، سطوح زیر را دنبال کنید. همراه خود این راه امکان توصیه تعدادی از عکس هم موجود است.

۱- عالی استوری جدید تحمیل کنید. برای این کار هر دو عکس بگیرید هر دو اجتناب کرده اند گالری بیشترین استفاده را ببرید. این عکس باید عکسی باشد کدام ممکن است می‌خواهید در استوری وجود داشته باشد.

۲- روی انتخاب استیکر هر دو Sticker در بالا کلیک کردن کنید.

۳- در نیمه استیکر، زیرین‌تر گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی انتخاب Gallery کلیک کردن کنید. 

۴- عکسی کدام ممکن است می‌خواهید همراه با عکس اولین باشد را انواع کنید.

۵- همراه خود تکرار سطوح در گذشته می‌توانید انواع بیشتری عکس اضافه کنید به‌این‌انجمن کدام ممکن است در هر مرحله عکس جدید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند استیکر Gallery اضافه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام عکس‌ها برای قراردادن در استوری مرتب کنید.