آنچه باید با توجه به UPS بدانید – پایگاه خبری- تحلیلی محله ایرانی


هنگامی کدام ممکن است اجتناب کرده اند یو پی اس برای حفاظت اجتناب کرده اند تجهیزات‌های برقی‌تان استفاده نمی‌کنید، نوسانات جریان انرژی الکتریکی می‌تواند در نتیجه نابود شد شدن تجهیزات خواهید کرد شود. قریب به درک حاضر نیستید از دستگاه پرهزینه قیمت شخصی را به این راحتی اجتناب کرده اند کف دست بدهید. پس بدون در نظر گرفتن زودتر باید عالی تأمین مصرف شده مداوم (UPS) برای شخصی کف دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا کنید با این حال چگونه؟ این گونه اجتناب کرده اند از دستگاه چیزی نیستند کدام ممکن است ما {هر روز} همراه خود آن‌ها اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار داشته باشیم پس قاعدتا به دست آوردن آن به سختی دردسرساز تر اجتناب کرده اند خریدن چیزهای تولید دیگری است! با این حال چطور می‌توان از دستگاه درمورد به این تجهیزات را فراهم کرد؟

یو پی اس چیست؟

یو پی اس مخفف عبارت Uninterruptible power supply بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد کردن تأمین مصرف شده با بیرون وقفه است.

این تجهیزات عموما در محله کامپیوتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری وسایل برقی قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت بروز اختلال در ولتاژ درگاه انرژی الکتریکی شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو قطعی درست ، شرایط مورد نیاز برای شکسته نشده‌ی الگو تجهیزات را برقرار می‌سازد. به معنای واقعی کلمه هستند جایگاه تأمین مصرف شده مداوم بین انرژی الکتریکی شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگاهی است کدام ممکن است انرژی الکتریکی بلعیدن می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از نرمال‌سازی جریان انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند آسیب به تجهیزات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه ظریف جلوگیری می‌نماید.

طیف گسترده ای از یو پی اس

الزامات ، طیف گسترده ای از مانکن این تجهیزات  را اجتناب کرده اند لحاظ فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار مونتاژ به ۳ دسته‌ی عمومی جدا کردن کرده کدام ممکن است می توانید {در این} بخش طیف گسترده ای از این روش ups را همراه خود دلایل درست هر مانکن به صورت درست بررسی نمایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آنها شناخته شده شوید

مانکن آفلاین (OFFLINE)
مانکن وب مبتنی بر (ONLINE)
طیف گسترده ای از مانکن لاین اینتر اکتیو (LINE INTERACTIVE)
یو پی اس آفلاین

کارکرد نوع آفلاین به این صورت است کدام ممکن است تجهیزات‌های بلعیدن کننده به طور مستقیم به انرژی الکتریکی شهری متصل هستند. با این حال عملکرد این تجهیزات حیاتی {در این} میان چیست؟ طیف گسترده ای از آفلاین تنها روزی سرزنده می‌شوند کدام ممکن است انرژی الکتریکی دچار قطعی شود. {در این} حالت تأمین مصرف شده تجهیزات بلعیدن کننده اجتناب کرده اند یو پی اس مصرف شده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کار شخصی شکسته نشده می‌دهد. متعاقباً اگر هدف ما اجتناب کرده اند کسب آن  استفاده اجتناب کرده اند عملکرد تامین انرژی الکتریکی مداوم است آفلاین می‌تواند امکان‌ی مناسبی باشد. همراه خود این جاری نوع آفلاین استاندارد قابل قبولی برای توان خروجی نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین خاطر ساخت آن محدود شده است.

خرید یو پی اس

اگر قصد خواهید کرد اجتناب کرده اند کسب تأمین مصرف شده مداوم جدا از تامین انرژی الکتریکی بی‌وقفه ، بدست آمده توان خروجی صحیح هم هست ، نوع وب مبتنی بر می‌تواند امکان‌ی مناسبی برای شما ممکن است باشد. در طیف گسترده ای از وب مبتنی بر جدا از هزینه باتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین مداوم‌ی انرژی الکتریکی ، بخش اینورتر در در هر زمان که سرزنده بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان خروجی را فراهم می‌سازد. به طور علاقه مند به تر جریان انرژی الکتریکی شهری توسط عالی رکتیفایر به جریان مستقیم تغییر می‌شود. سپس توسط بخش اینورتر به جریان متناوب تغییر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن‌ی دسترسی تجهیزات بلعیدن کننده می‌شود. این کار به این خاطر انجام می‌شود به همان اندازه ایمنی بیشتری اجتناب کرده اند تجهیزات بلعیدن کننده اجتناب کرده اند لحاظ ولتاژ درگاه صورت گیرد.

تکنولوژی لاین اینتر اکتیو

{در این} تکنولوژی اینورتر همواره روشن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است ولتاژ درگاه در بازه‌ی همان قدیمی است به هزینه باتری می‌پردازد. با این حال به محض این کدام ممکن است ولتاژ درگاه اجتناب کرده اند بازه‌ی همان قدیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاز خارج شود ، توان خروجی هر دو انرژی الکتریکی وارد شده به بلعیدن کننده اجتناب کرده اند باتری های تأمین مصرف شده مداوم تامین می‌شود به همان اندازه آسیبی به تجهیزات وارد نشود. اجتناب کرده اند لاین اینتراکتیو تا حد زیادی در از دستگاه جامعه ها استفاده می‌شود.

هنگامی کدام ممکن است خواهید کرد همراه خود داده‌های ظریف سروکار دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو این کدام ممکن است نمیخواهید نوسانات برقی به از دستگاه پرهزینه قیمت خواهید کرد آسیب برساند ، یو پی اس مهم‌ترین عملکرد را در از دستگاه جانبی خواهید کرد تفریحی خواهد کرد. متعاقباً برای کسانی که هم شرایط خیلی شبیه همراه خود وضعیت خاص شده دارید، حیاتی است کدام ممکن است حداقل داده ها به سختی اجتناب کرده اند آن داشته باشید. چرا کدام ممکن است کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه آن با بیرون از گرفتن اندک اعلان می‌تواند در نتیجه کسب ناموفق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام ضرر شود. خواهید کرد باید بدانید کدام ممکن است ups چیست ، چه برندهایی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیف گسترده ای از آن کدام {است تا} بتوانید بهتر از آن را برای خودتان برگزینید. به همین خاطر توصیه می‌کنیم کدام ممکن است حتما تعدادی از دقیقه ای را برای مطالعه این متن صرف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این توصیه رایگان برخوردار شوید.

برند های شناسایی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی برای گرفتن UPS

اجتناب کرده اند معروف‌ترین برندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدل هایی کدام ممکن است مشتریان زیادی را راضی نگه داشته اند می‌توان نمایندگی  East Power ، APC ، Socomec ، Eaton ، Kstar را شناسایی برد.

خرید ups

۲ مانکن برتر یو پی اس

برند APC مانکن srt5000 : این مانکن بهتر از انواع برای نقش ها کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوسط است. همراه خود مشخصات فنی « ولتاژ درگاه Vac 230 ، قابلیت خروجی ۴۰۰۰ وات ، ۶ رسانه ( پریز انرژی الکتریکی) ، زمان باتری: ۱۵ دقیقه (نیمه بار) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ دقیقه (بار درست) ، زمان هزینه: ۸ ساعت» این مانکن دارای پورت های مختلف اجتناب کرده اند جمله USB برای وصل کردن تجهیزات‌های مختلف می‌باشد. پورت های RJ11 / RJ45 تلفن ، فکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردیابی ها مودم خواهید کرد را در مخالفت با فشارهای {الکتریکی} دفاع کردن می کنند.
برند APC مدلsrt 10000  : این مانکن بهتر از انواع برای حفاظت اجتناب کرده اند تجهیزات در مخالفت با نوسانات ولتاژ است. همراه خود مشخصات فنی « ولتاژ درگاه V 230 ، قابلیت خروجی ۸۰۰۰ وات ، ۸ رسانه ( پریز انرژی الکتریکی) ، زمان باتری : ۱۵ دقیقه ( نیمه بار ) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ دقیقه ( بار درست) ، زمان هزینه ۱۰ ساعت» . مجمموعه الکتروشایلی ارائه می دهیم توصیه میکند اگر در جستجوی عالی انواع آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه هستید، این مانکن برای شما ممکن است صحیح {خواهد بود}. استفاده اجتناب کرده اند این یو پی اس به نقش ها غول پیکر کدام ممکن است دارای انواع زیادی کامپیوتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات‌های تولید دیگری هستند، توصیه نمی‌شود. با این حال بهتر از انواع برای نقش ها کودک در نظر گرفته می‌آید به همان اندازه بتوانند در صورت قطعی انرژی الکتریکی به کار شخصی شکسته نشده دهند.

قطعات یو پی اس اجتناب کرده اند ۴ بخش تشکیل تبدیل می شود:
یکسو کننده هزینه (رکتیفایر)
باتری (همه عامل با توجه به باتری)
مبدل DC به AC (اینورتر)
مهم غیر هادی (تغییر)

رکتیفایر

به طور آسان می‌توان اظهار داشت کدام ممکن است عالی رکتیفایر در تجهیزات تأمین انرژی الکتریکی اضطراری مسئولیت دارد به همان اندازه جریان متناوب را به جریان مستقیم تغییر تدریجی ( یعنی تغییر AC به DC) . سه حالت عمومی اجتناب کرده اند رکتیفایر موجود است کدام ممکن است می‌توان اجتناب کرده اند آن‌ها برای به کف دست حمل جریان DC استفاده کرد. نوع اول رکتیفایر IGBT  ، نوع دوم رکتیفایر Diode+IGBT را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام نوع تریستور می‌باشد.

باتری

باتری‌ها بخشی اجتناب کرده اند تأمین مصرف شده مداوم هستند کدام ممکن است در زمان عدم وجود جریان انرژی الکتریکی شهری ، مسئولیت رساندن نشاط به تجهیزات‌های وصل شده به خروجی را دارند. به همین خاطر می‌توان اظهار داشت کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین قطعات است. بعد از همه باید خاطر نماد کرد کدام ممکن است در صورتی کدام ممکن است انرژی الکتریکی شهری دچار نوسان هر دو فرکانس غیرطبیعی هم باشد تامین انرژی الکتریکی تجهیزات‌های خروجی بر عهده باتری است. تا حد زیادی باتری‌های تجهیزات انرژی الکتریکی اضطراری اجتناب کرده اند نوع سیلد اسید است. این باتری‌ها انصافاً توسط لایه‌هایی محافظ اجتناب کرده اند جنس فیبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری محافظ‌ها اندود شده شده به همان اندازه اجتناب کرده اند هرگونه تأثیر می گذارد رطوبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری اجزا مخرب در امان باشند.