آیفون چگونه با شما صحبت می کند؟ + فیلم


از این پس صدای تاریوش اسپیکر فارسی آیفون با شما صحبت خواهد کرد.

حمل و نقل
صدای تاریوش به زبان فارسی با قابلیت VoiceOver به iOS 16 اضافه شد که می‌تواند متون فارسی را بخواند. در تمامی مناطق موجود است آیفون (وب یا اپلیکیشن) موجود است و برای افرادی که نابینا یا کم بینا هستند می تواند بسیار مفید باشد.

ادامه مطلب

منبع: دیجیت