اجرای رزمایش «اطعام مهدوی – افطاری آسان» در ایام ماه مبارک رمضان


دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۱:۱۲

پرینچی

تهران (پانا) – مدیرکل کمیته کمک استان تهران با تشریح این سیستم‌های این نهاد را در ماه مبارک رمضان، ذکر شد رزمایش «اطعام مهدوی – افطاری آسان» در ایام ماه مبارک رمضان با محوریت امکانات نیکوکاری اجرا می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته کمک، سید ابوالفضل پرپنچی با ردیابی به این سیستم‌های کمیته کمک استان تهران در ماه مبارک رمضان،ذکر شد: پویش اطعام مهدوی با هدف meting out غذای خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید جیره خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این حامی یابی برای ایتام را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان محسنین در رئوس این سیستم‌های این نهاد است.

وی با دقیق اینکه پویش اطعام مهدوی در پی فرمایشات رئیس معظم انقلاب در نیمه شعبان ۲ سال پیش راه‌اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال نیز اجتناب کرده اند ابتدای ماه مبارک رمضان ورزش شخصی را تحریک کردن کرده است،افزود: این پویش اطمینان حاصل شود که هدایت کمک‌های مومنانه در جهت تامین بسته‌های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی ویژه خانوار‌های نیازمند، با همکاری نهادها، گروه‌های از ما، هیات‌های مذهبی، خیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات نیکوکاری برگزار می‌شود.

پرپنچی دقیق کرد: تمام سطوح طبخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out بسته‌های غذای خوب و دنج با رعایت امتیازات بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابق روش‌نامه‌های ستاد سراسری کرونا انجام می‌شود.

مدیرکل کمیته کمک استان تهران با شناخت اجتناب کرده اند همراهی همیشگی خیّران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان نیکوکار با کمیته کمک استان تهران در سنوات قبلی،خاطرنشان کرد: شماره مقوا ۲۰۰۸-۰۰۰۰-۹۹۷۹-۶۰۳۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کد دستوری #۱*۰۲۱*۸۸۷۷* اطمینان حاصل شود که توسل به کمک‌های از ما در قالب ساختار « اطعام مهدوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افطاری آسان» است تذکر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: علاوه بر این شماره گیری سامانه تلفن گویا ۷۳۵۵-۰۲۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید درج کد ۱۴ اجتناب کرده اند تولید دیگری فرآیند های صنوبر کمک های نقدی خیّران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان نیکوکار در قالب ساختار اطعام مهدوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افطاری آسان است.

پرپنچی بازگشت به شد: ساختار مفتاح الجنه با هدف سرکشی مسئولان اجتناب کرده اند خانوار های تحمل حمایت اجتناب کرده اند تولید دیگری رویکردهای کمیته کمک استان تهران در ماه مهمانی خدا است.

مدیرکل کمیته کمک استان تهران،ذکر شد:در لیالی قدر نیز پایگاه های کمک {در سراسر} استان جهت گزارش عنوان حامیان ساختار اکرام ایتام را انتخاب کنید و انتخاب کنید محسنین تحمیل تبدیل می شود.