اجرای ساختار بازدید کنندگان با نرخ جدید اجتناب کرده اند در حال حاضر :: وان کاراجرای ساختار بازدید کنندگان در پایتخت اجتناب کرده اند در حال حاضر در حالی اجتناب کرده اند بالا گرفته می‌‌شود کدام ممکن است ماشین‌‌حساب محاسبه مشکلات در سامانه اینترنتی ساختار بازدید کنندگان باقی مانده است به‌روز نشده است.


بر ایده مصوبه شورای شهر تهران همزمان با بالا سفر نوروزی اجتناب کرده اند در حال حاضر ۱۴فروردین ماه اجرای ساختار بازدید کنندگان پس اجتناب کرده اند ۲ هفته توقف اجتناب کرده اند بالا گرفته می‌‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ جدید کدام ممکن است با ۲۵ سهم افزایش نسبت به مشکلات سال۱۴۰۰ تصمیم گیری شده، مبنای محاسبه ارزش تردد در محدوده‌های ترافیکی وسط شهر {خواهد بود}.

با این وجود در سامانه «تهران من می خواهم» باقی مانده است بخش «محاسبه مشکلات محدوده‌های ترافیکی» به‌روزرسانی نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان نمی‌‌توانند اجتناب کرده اند ارزش‌‌ بازدید با خودروی خصوصی {در این} محدوده‌ها پیش اجتناب کرده اند انجام بازدید مطلع شوند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری تا زمان نگارش این گزارش در بعدازظهر دیروز (۱۳ فروردین) باقی مانده است دانستن درباره بازه روزی اجرای ساختار بازدید کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات بالقوه آن اطلاع‌‌رسانی قطعی صورت نگرفته بود. با این حساب به تذکر می‌‌رسد بدون در نظر گرفتن اینکه پیش‌‌تر گفتن شده بود حدس و گمان به همزمان با بازگشایی درست مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزشی، زمان اجرای ساختار بازدید کنندگان به بازه پیش اجتناب کرده اند کرونا تنظیم تدریجی یعنی غیر از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در بازه ۶:۳۰ تا ۱۸ یا ۱۹ اجرا شود، با این حال ظاهرا باقی مانده است مدیریت شهری انتخاب جدیدی دانستن درباره تنظیم زمان اجرای این ساختار جستجو در بازگشایی مدارس اجتناب کرده اند در حال حاضر نگرفته است.


پیش‌‌تر مدیران ارشد شهرداری تهران گفتن کرده بودند با اشاره به اینکه بالقوه است روزهای نخست بعد اجتناب کرده اند سفر نوروز، بخشی اجتناب کرده اند امکانات آموزشی، آمادگی کافی برای بازگشایی حضوری را نداشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به اینکه بالا سفر با تحریک کردن ماه مبارک رمضان نیز همزمان است، شاید خواستن باشد تعدادی از زمانی وضعیت را رصد کنیم تا مطابق شرایط تقاضای بازدید، ساعات محدودیت بازدید کنندگان را به‌‌صورت قطعی اطلاع‌‌رسانی کنیم. بر این ایده در جاری حاضر ساختار بازدید کنندگان به لحاظ زمان اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای درمان ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج رایگان تغییری نسبت به آنچه در نیمه دوم پارسال اجرا می‌‌شد، نداشته است. سقف سهمیه درگاه روزانه خودرو به حلقه اول ساختار بازدید کنندگان نیز ۱۰۳هزار تجهیزات خودرو تصمیم گیری شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان برای تردد {در این} محدوده باید پیش اجتناب کرده اند ورود نسبت به رزرو اینترنتی اجتناب کرده اند طریق سامانه «تهران من می خواهم» اقدام کنند؛ چراکه در هر مورد دیگر مشمول صنوبر بالاترین ارزش خواهند شد.


نرخ اساس مشکلات سال۱۴۰۱ نیز ۴۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ تومان است کدام ممکن است این رقم در ضرایب درمورد به زمان تردد، نوع معاینه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع محدوده تردد ضرب احتمالاً وجود خواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاصل آخرین، میزان مشکلات پرداختی هر تردد روزانه {خواهد بود}. جدا از این، همچون سال قبلی هر شهروند دارای پلاک با شماره شهر تهران، ۲۰ روز سهمیه تردد فصلی رایگان در محدوده مدیریت آلودگی هوا یا شبیه به حلقه دوم ساختار بازدید کنندگان (زوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص سابق) دارد کدام ممکن است درصورت اتمام ۲۰ روز سهمیه مذکور، مشمول صنوبر مشکلات احتمالاً وجود خواهد داشت.