اختصاص شهرت قابل ملاحظه برای رشد جهان ویژه خلیج فارس اجتناب کرده اند سوی ایمیدرو


به گزارش طلانیوز: حسن خلج‌طهرانی با دقیق این مطلب ذکر شد: جهان ویژه مالی صنایع معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلزی خلیج فارس با احداث زیرساخت‌های جدید جستجو در توسل به سرمایه‌گذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایفای عملکرد جسورانه‌تر در رشد مالی ملت به طور قابل توجهی ساخت ۱۰ میلیون تن فلز {خواهد بود}.


وی افزود: شهرت اختصاص یافته، به طور پیوسته طی ۴ تا ۵ سال بلند مدت در جهان ویژه خلیج فارس قیمت می تواند تا بستر مناسبی را برای ترغیب سرمایه‌گذاران جهت حضور {در این} جهان فراهم آورد.


این سیستم های زیرساختی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین


مدیرعامل جهان ویژه مالی صنایع معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلزی خلیج فارس با دقیق اینکه طی ۲ سال فعلی {در این} جهان ویژه اقدامات مثبتی در بخش زیرساخت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسل به سرمایه‌گذاری {انجام شده} است، تصریح کرد: برای سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌های مکان رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان قدیم جهان به طور قابل توجهی در بخش بار دریایی، ریلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختلط، ساختار‌های رشد متعددی اعمال شده است.


وی شکسته نشده داد: در بخش احداث زیرساخت‌های آب، انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین نیز اقدامات متعددی برای ادغام کردن ساختار سوئیچ پساب شهر بندرعباس به جهان ویژه خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار‌های ایستگاه‌های ۱۰۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ هزار متر مکعبی {انجام شده} است. افزودن خوب ایستگاه جدید بنزین با قابلیت ۵۰ هزار متر تاس در روز به قابلیت‌های فعلی، جزو این سیستم های امسال است.


این سیستم سازماندهی ۲ هزار مگاوات انرژی الکتریکی


خلج طهرانی خاطرنشان کرد: سال قبلی جهان ویژه خلیج فارس به جاده هفتم سراسری بنزین ملت وصل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب انشعاب جدید بدست آمده کرد.


وی افزود: در زمینه زیرساخت انرژی الکتریکی در جهان ویژه، حدس و گمان به با مشارکت جهان ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز برخی نمایندگی‌های فولادی در جهان ۲ هزار مگاوات نیروگاه جدید افتتاح شود کدام ممکن است بعد از همه این ساختار در راستای تفاهم نمایندگی‌های غول پیکر فولادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدنی با مقامات برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه انرژی الکتریکی {خواهد بود}.


بازنگری این سیستم کامل رشد


مدیرعامل جهان ویژه مالی صنایع معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلزی خلیج فارس با ردیابی به بازنگری این سیستم کامل این جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب آن در شورای برتر مناطق آزاد ذکر شد: در صورت تصویب این این سیستم، وارد مرحله اجرا می‌شویم.


وی شکسته نشده داد: علاوه بر این برای جهان ویژه، اهدافی کلان نظیر ساخت ۱۰ میلیون تن فلز {در این} جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر شدن آن به قطب نخست ساخت فلز در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز افزایش قابلیت ساخت آلومینیوم به ۵۰۰ هزار تن مشخص شده است.


 


روابط کلی ایمیدرو