اخراج جنجالی مجری تلویزیون به خاطر خندیدن به مهمان برنامه!


روایت اخراج یک مجری تلویزیونی که به خاطر خندیدن زیاد به کسی که صداش بر اثر عمل جراحی بد تغییر کرده بود را ببینید.

اخراج جنجالی مجری تلویزیون به خاطر خندیدن به مهمان برنامه!

روایت اخراج یک مجری تلویزیونی که به خاطر خندیدن زیاد به کسی که صداش بر اثر عمل جراحی بد تغییر کرده بود را ببینید.

منبع: آخرین خبر

 

دیدگاهتان را بنویسید