اخطار غیرمعمول مجلس به رئیسی – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا، سید ناصر موسوی لارگانی در مونتاژ علنی بلافاصله (دوشنبه) در تذکری اظهار داشت: تقاضا س toال کردن وزیر تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش با بیش اجتناب کرده اند ۵۵ امضا به هیات رییسه حاضر شده با این حال تاکنون ادعا وصول نشده است. تقاضا س toال کردن وزیر بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با هم امضا شده است.

وی شکسته نشده داد: علاوه بر این سوالی اجتناب کرده اند وزیر تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی مطرح کردم کدام ممکن است علی رغم ادعا وصول در اصل کار قرار نمی گیرد. هیات رییسه به آیین نامه حرکت تنبل.