ادبیات مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید متشابه در پاسخگویی به مشتریان در تمامی شعب نهادینه شود


به گزارش ضربان قلب بازار به نقل اجتناب کرده اند روابط‌کلی موسسه مالی دی؛ قیطاسی {در این} دیدار کدام ممکن است هم‌زمان با نخستین روز کاری سال نو برگزار شد، ضمن شناخت اجتناب کرده اند خدمت‌رسانی شعب کشیک موسسه مالی در ایام نوروز اظهار داشت: باید امتحان شده شود این سیستم‌ریزی‌ شعب کشیک به گونه‌ای باشد که مشتریان بتوانند در سفر معادل روزهای عادی، شرکت ها مورد نیاز شخصی را با کیفیت جذاب دریافت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مهم باید در تمامی تعطیلات پیش رو در سال جاری مدنظر قرار گیرد.
وی با ردیابی به اقدامات کارکنان مدیریت جدید موسسه مالی طی ۲ ماه قبلی اظهار داشت: با بازرسی وضعیت شاخص‌های هدفمند موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری دوره ها بسیاری با همکاران واحدهای ستادی، این سیستم عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش‌ اعتباری سال ١۴٠١ تدوین شده است کدام ممکن است طی هفته جاری  ابلاغ می‌شود.
وی افزود: با اشاره به این که مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) سال ١۴٠١ را سال « تولید، داده ها بنیان، اشتغال آفرین» نامگذاری کردند بانک دی نیز برای نتیجه گیری مانترا سال بر ایده این سیستم ریزی‌های {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاست اعتباری تدوین شده، امتحان شده دارد گام‌های مؤثری {در این} زمینه برداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم شخصی را در شکوفایی مالی ملت ایفا کند.
مدیرعامل موسسه مالی دی با ردیابی به موقعیت ساخت داده ها‌بنیان در اقتصاد سراسری اظهار داشت: بر ایده آمار موسسه مالی مرکزی، سال قبلی حدود ۱۲۰۰ نمایندگی داده ها‌بنیان اجتناب کرده اند دارایی ها پولی موسسه مالی‌ها استفاده کردند کدام ممکن است با اشاره به استاندارد جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت تهاجمی محصول داده ها‌بنیان باید نظام بانکی حمایت بیش اجتناب کرده اند پیش اجتناب کرده اند این بخش را اصل کارقرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی دی نیز وقف شخصی را در سال جاری برای حمایت اجتناب کرده اند امکانات داده ها‌بنیان به کار خواهد بست.
قیطاسی، این سیستم‌محوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت در مسیر درست حرکت کنید نتیجه گیری نیازها استراتژیک در سال جدید را نیاز افزایش شاخص‌های عملیاتی موسسه مالی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: واگذاری املاک مازاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج اجتناب کرده اند بنگاهداری، کاهش مطالبات غیرجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وصول مطالبات معوق، افزایش سهم بازار موسسه مالی دسترس در بازار مالی ملت مهم‌ترین میل‌های استراتژیک موسسه مالی در سال جاری است.
مدیرعامل موسسه مالی دی، تکریم مشتریان را مهم‌ترین رسالت همکاران شعب دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: مهم‌ترین رسالت همکاران شعب در خدمت‌رسانی به مشتریان، تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت احترام خریدار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید با عالی این سیستم‌ریزی متمرکز، ادبیات مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید متشابه در پاسخگویی به مشتریان در تمامی شعب نهادینه شود.
وی علاوه بر این با ردیابی به حواشی تحمیل شده در برخی اجتناب کرده اند رسانه‌ها دانستن درباره تسهیلات پرداختی موسسه مالی دی به کارمندان اظهار داشت: به رغم برخی مطالب مطرح‌شده در دنیای آنلاین ما دانستن درباره افزایش تسهیلات پرداختی به کارمندان موسسه مالی دی، این دلیل نیاز دارد کدام ممکن است میزان تسهیلات پرداختی به کارمندان شاغل این موسسه مالی هیچ تغییری نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفاً امتحان شده شده {است تا} دستورالعمل‌های موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت در زمینه تعمیر مسدودی تسهیلات، اجرایی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازپرداخت اقساط کارمندان نیز به صورت پلکانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی شبیه سایر موسسه مالی‌ها متشابه‌سازی شده است.
در یکپارچه این نشست، امیرعباس هاشمی‌نژاد، نایب‌رییس هیئت‌مدیره موسسه مالی ضمن تبریک فرارسیدن سال نو، همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی را رمز موفقیت موسسه مالی در نتیجه گیری نیازها استراتژیک سال ۱۴۰۱ دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: کارکنان مدیریت جدید در جاری اساس‌گذاری زیرساخت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات اساس‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی در موسسه مالی دی {است تا} با تحمیل عالی ساختار حرفه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسجم، موسسه مالی دی به جایگاه دقیق شخصی انگشت یابد.
 وی افزود: مهم‌ترین هدف هیئت‌مدیره اجتناب کرده اند تحمیل تنظیم در ساختار موسسه مالی، تحمیل انگیزه برای همکاران در مسیر درست حرکت کنید خوب ارزش‌آفرینی است.
هاشمی‌نژاد در طولانی مدت ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است با همت جهادی، این سیستم‌محوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی بدون در نظر گرفتن اصولاً کارمندان، نیازها استراتژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص‌های عملیاتی ترسیم شده برای موسسه مالی محقق شود.