ادبیات مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه در پاسخگویی به مشتریان در تمامی شعب نهادینه شود


علیرضا قیطاسی، مدیرعامل موسسه مالی دی در دیدار نوروزی با همکاران بر نیاز تکریم مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیاده‌سازی ادبیات مشترک در پاسخگویی به مشتریان {تأکید کرد}.

ادبیات مشترک و یکسان در پاسخگویی به مشتریان در تمامی شعب نهادینه شود

به گزارش وقت خبر به نقل اجتناب کرده اند روابط‌نهایی موسسه مالی دی؛ قیطاسی {در این} دیدار کدام ممکن است هم‌زمان با نخستین روز کاری سال نو برگزار شد، ضمن تحسین اجتناب کرده اند خدمت‌رسانی شعب کشیک موسسه مالی در ایام نوروز اظهار داشت: باید امتحان شده شود این سیستم‌ریزی‌ شعب کشیک به گونه‌ای باشد کدام ممکن است مشتریان بتوانند در سفر شبیه روزهای روال، شرکت ها می خواست شخصی را با استاندارد جذاب اکتسابی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {این مهم} باید در تمامی سفر جلو در سال جاری مدنظر قرار گیرد.
وی با ردیابی به اقدامات گروه مدیریت جدید موسسه مالی طی ۲ ماه قبلی اظهار داشت: با بازرسی وضعیت شاخص‌های عملی موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری کلاس ها متنوع با همکاران واحدهای ستادی، این سیستم عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش‌ اعتباری سال ١۴٠١ تدوین شده است کدام ممکن است طی هفته جاری  ابلاغ می‌شود.
وی افزود: نزدیک به این کدام ممکن است مقام معظم مدیریت(مدظله‌العالی) سال ١۴٠١ را سال « ساخت، داده ها بنیان، اشتغال آفرین» نامگذاری کردند موسسه مالی دی نیز برای باور مانترا سال بر ایده این سیستم ریزی‌های {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش اعتباری تدوین شده، امتحان شده دارد گام‌های مؤثری {در این} زمینه برداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم شخصی را در شکوفایی مالی ملت ایفا تنبل.
مدیرعامل موسسه مالی دی با ردیابی به عملکرد ساخت داده ها‌بنیان در اقتصاد سراسری اظهار داشت: بر ایده آمار موسسه مالی مرکزی، سال قبلی حدود ۱۲۰۰ نمایندگی داده ها‌بنیان اجتناب کرده اند دارایی ها پولی موسسه مالی‌ها استفاده کردند کدام ممکن است نزدیک به استاندارد جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت تهاجمی محصول داده ها‌بنیان باید نظام بانکی حمایت بیش اجتناب کرده اند پیش اجتناب کرده اند این بخش را اصل کارقرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی دی نیز اراده شخصی را در سال جاری برای حمایت اجتناب کرده اند امکانات داده ها‌بنیان به کار خواهد بست.
قیطاسی، این سیستم‌محوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت در هدف باور نیازها استراتژیک در سال جدید را نیاز افزایش شاخص‌های عملیاتی موسسه مالی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: واگذاری املاک مازاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج اجتناب کرده اند بنگاهداری، کاهش مطالبات غیرجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وصول مطالبات معوق، افزایش سهم بازار موسسه مالی دسترس در بازار مالی ملت مهم‌ترین میل‌های استراتژیک موسسه مالی در سال جاری است.
مدیرعامل موسسه مالی دی، تکریم مشتریان را مهم‌ترین رسالت همکاران شعب دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: مهم‌ترین رسالت همکاران شعب در خدمت‌رسانی به مشتریان، تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت احترام خریدار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید با منصفانه این سیستم‌ریزی متمرکز، ادبیات مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه در پاسخگویی به مشتریان در تمامی شعب نهادینه شود.
وی علاوه بر این با ردیابی به حواشی تحمیل شده در برخی اجتناب کرده اند رسانه‌ها کسب اطلاعات در مورد تسهیلات پرداختی موسسه مالی دی به کارگران اظهار داشت: به رغم برخی مطالب مطرح‌شده در دنیای آنلاین ما کسب اطلاعات در مورد افزایش تسهیلات پرداختی به کارگران موسسه مالی دی، این دلیل نیاز دارد کدام ممکن است میزان تسهیلات پرداختی به کارگران شاغل این موسسه مالی هیچ تغییری نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفاً امتحان شده شده {است تا} دستورالعمل‌های موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت در زمینه تعمیر مسدودی تسهیلات، اجرایی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازپرداخت اقساط کارگران نیز به صورت پلکانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی شبیه سایر موسسه مالی‌ها مشابه‌سازی شده است.
در یکپارچه این نشست، امیرعباس هاشمی‌نژاد، نایب‌رییس هیئت‌مدیره موسسه مالی ضمن تبریک فرارسیدن سال نو، همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی را رمز موفقیت موسسه مالی در باور نیازها استراتژیک سال ۱۴۰۱ دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: گروه مدیریت جدید در جاری اساس‌گذاری زیرساخت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات اساس‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی در موسسه مالی دی {است تا} با تحمیل منصفانه ساختار حرفه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسجم، موسسه مالی دی به جایگاه دقیق شخصی کف دست یابد.
وی افزود: مهم‌ترین هدف هیئت‌مدیره اجتناب کرده اند تحمیل تنظیم در ساختار موسسه مالی، تحمیل انگیزه برای همکاران در هدف خوب ارزش‌آفرینی است.
هاشمی‌نژاد در نهایت ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است با همت جهادی، این سیستم‌محوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی بدون در نظر گرفتن اصولاً کارگران، نیازها استراتژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص‌های عملیاتی ترسیم شده برای موسسه مالی محقق شود.