ادعا دبیرخانه شورای برتر انقلاب زیبایی شناختی به رویداد ۱۳ فروردین


بیانیه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به مناسبت 13 فروردین

دبیرخانه شورای برتر انقلاب زیبایی شناختی به رویداد ۱۴ فروردین؛ روز جمهوری اسلامی ادعا ای صادر کرد.


به گزارش ایلنا، محتوای متنی این ادعا به رئوس مطالب زیر است:

“به تماس گرفتن خدا


۱۳ فروردین، تحریک کردن تنظیم مناسب نظام شاهنشاهی به نظام جمهوری اسلامی ایران همراه خود رای ۹۸.۲ درصدی مردمان صادق، فهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمدن ایران دگردیسی بزرگی در گذشته تاریخی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان است.

مردمان سالاری دینی کدام ممکن است همچون جمهوری اسلامی به ابتکار امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید قاطع مردمان شریف ایران اسلامی در تقویم سیاسی جهان عملکرد آفرینی کرد، یکی اجتناب کرده اند دستاوردهای بی بدیل انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اسلامی است. حضور دین در پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکومت; علاوه بر این محبوبیت حضور همه جانبه مردمان در تصمیم گیری آینده شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت در باور نیازها اسلامی اجتناب کرده اند مشخصه های اساسی مردمان سالاری دینی است. حاکمیت اسلام بر نظام سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی کشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور جسورانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درونی قطعا ارزش آن را دارد‌های اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موازین اسلامی در نظام زندگی مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه یکی دیگر اجتناب کرده اند آرمان‌های بازو یافتنی است که مبتنی بر دینی است. . دموکراسی

تخصص پرهزینه جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش های فراوانی کدام ممکن است نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان آن {برای حفظ} این دستاورد عظیم همراه خود وجود همه کینه توزی مستکبران جهانی کرده اند، صفحه زرینی در گذشته تاریخی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان است. مقابله همراه خود گروهک های ضدبشری در اوایل انقلاب اسلامی، کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگری سربازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان به سمت دشمن بعثی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدان غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرقی آن، مقابله همراه خود تحریم های ظالمانه مالی، سیاسی، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر آثار محدودیت‌های غیرانسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشنگری به سمت تهاجم زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلط سنت سکولار، بخشی اجتناب کرده اند شهامت مردمان برای پاسداری اجتناب کرده اند آرمان‌های انقلاب اسلامی است کدام ممکن است مردمان سالاری دینی در آن نقشی بی بدیل دارد.

اکنون در اوایل دهه ۴۰ دومین سال انقلاب اسلامی کدام ممکن است به تعبیر رئیس فرزانه انقلاب اسلامی، افق باور تمدن نوین اسلامی را گشوده است; را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن قرن پانزدهم هجری قمری کدام ممکن است مزین به سال «ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار مبتکر» است، درود بر روح تابناک معمار کبیر انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شهدای والامقام، مردمان انقلابی ایران اسلامی. یاری خداوند متعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سایه چشم اندازها ولی امر مسلمین همچون قبلی امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت در راه باور آرمان های اوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه به همان اندازه باور گروه مهدوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدمه یکپارچه ممکن است داشته باشد. عزرت صاحب الزمان منجی عالم بشریت (علیه السلام) همراه خود نیاز ج.انتهای پیام/