ادعا گروه دانش سپاه رضوی با اشاره به حادثه جاری حرم رضوی


بیانیه سازمان اطلاعات سپاه رضوی در مورد حادثه جاری حرم رضوی

گروه دانش افق کورس رضوی در خصوص حادثه جاری در شیل رضوی اطلاعیه ای صادر کرد.


به گزارش ایلندر، {در این} ادعا آمده است:


همزمان همراه خود سومین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان، مردی همراه خود هویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملیت شناسایی شده است به چند روحانی همراه خود سلاح خنک حمله کرد کدام ممکن است در نتیجه بیانیه سوگند خورده خوب نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح شدن ۲ نفر تولید دیگری شد.

اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است این حمله بلافاصله توسط ماموران امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون تجزیه و تحلیل دستگیر شد.

همراه خود ملاحظه به اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساسیت {در این} مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده بازجویی های تخصصی اجتناب کرده اند شخص، پیشنهاد تبدیل می شود اجتناب کرده اند هرگونه گمانه زنی بی مورد {در این} زمینه خودداری شود.

دانش تکمیلی متعاقبا کشتی می تواند.انتهای پیام/