اذان صبح ۱۴ فروردین ساعت تعدادی از است؟


چهاردهم فروردین ماه نخستین روز ماه رمضان است. اذان صبح این امروز ساعت ۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ دقیقه {خواهد بود}. اذان مغرب اولین روز ماه رمضان هم ساعت ۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷ دقیقه گفتن شده است.

برای ورود فوری‌تر به اطلاعات جدید، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. اجتناب کرده اند همین جا آنلاین شوید.

به گزارش کاماپرس، ماه رمضان یکی اجتناب کرده اند رویداد‌های مذهبی مهم شیعیان است. مسلمانان {در این} ماه، ۳۰ روز درست روزه دارای خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشامیدن پرهیز می‌کنند. آغاز روزه داری مسلمانان اجتناب کرده اند اذان صبح تا اذان مغرب است. در واقع {افرادی که} بنا بر مشکلات بدنی یا سختی شرایط این امکان را ندارند، اجتناب کرده اند روزه داری معاف هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید کفاره بپردازند.

معمولا در زمان آغاز ماه رمضان متعدد اجتناب کرده اند متخصصان مجاز، موظف به رویت هلال هستند. در صورتی کدام ممکن است هلال رویت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیده شدن آن مورد تایید باشد، اشخاص حقیقی مجاز باید روزه بگیرند.

برای ورود فوری‌تر: