اردبیل گرمتر می شود


سیاوش محمدی با اشاره به پیش‌بینی هوای استان اردبیل گفت: بررسی نقشه‌های هواشناسی اخیر حاکی از برقراری پیش‌بینی پایدار جوی تا بعدازظهر چهارشنبه در بسیاری از نقاط این شهرستان است.

وایتو

سیاوش محمدی با اشاره به پیش‌بینی هوای استان اردبیل گفت: بررسی نقشه‌های هواشناسی اخیر حاکی از برقراری پیش‌بینی پایدار جوی تا بعدازظهر چهارشنبه در بسیاری از نقاط این شهرستان است.

وی افزود: تا ساعات اولیه بامداد به دلیل ورود زبانه های مرتفع که با شیر خزر همراه است، در برخی مناطق استان به ویژه شرق شاهد بخش های زیادی از کره آسمانی خواهیم بود. در مه گاهی مه آلود و باد خزری (گاهی شدید). بله در مناطق منتهی به استان گیلان بارش خفیف دور از انتظار نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: از ظهر روز چهارشنبه با تغییر امواج هوا و جهت جنوبی آن شاهد وزش باد جنوبی (گاهی شدید بسیار شدید) و افزایش محسوس دمای هوا خواهیم بود.