استند آپ کمدی شهروند افغانستانی
گاهی ارزو میکنم کاشکی مو‌های ما هم طلایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشمانمان ابی بود شاید دنیا به ما ملاحظه میکرد