اصلاح طلبان به دنبال تخریب دولت؟به گزارش تلنگر؛ نماینده
رشت در مجلس گفت: اصلاح‌طلبان با جوسازی‌ها علیه دولت آقای رئیسی درصدد هستند تا
خاطره تلخ عملکرد خود در دولت قبل را‌‌‌‌‌‌‌‌ از اذهان عمومی پاک کنند.

اصلاح‌طلبان در حالی عنوان می‌کنند که تمام
کارکنان در دولت آقای رئیسی تغییر کرده‌اند که این مسئله به‌هیچ‌وجه صحت ندارد و
حتی بعضاً کندی تغییرات در کارکنان و مدیران باقیمانده از دولت قبل موجب انتقاد می‌شود.

وی
افزود: اصلاح‌طلبان با این جوسازی‌ها علیه دولت آقای رئیسی درصدد هستند تا خاطره
تلخ عملکرد خود در دولت قبل را‌‌‌‌‌‌‌‌ از اذهان عمومی پاک کنند.

نماینده
مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اصلاح‌طلبان در دیدار نوروزی که با
سران خود داشتند کار تخریب دولت آقای رئیسی را‌‌‌‌‌‌‌‌ کلید زدند و این موضوع در
سال جدید در دستور کار آنها قرارگرفته است.

کوچکی‌نژاد
خاطرنشان کرد: آنها درصدد هستند تا با جوسازی علیه دولت فضا را‌‌‌‌‌‌‌‌ برای
انتخابات ۱۴۰۲ برای خود فراهم کنند و بتوانند از این طریق کرسی‌هایی را‌‌‌‌‌‌‌‌ در
مجلس به دست آورند.

وی
افزود: اصلاح‌طلبان می‌دانند که کارنامه عملکرد آنها در دولت قبل کارنامه قابل
دفاعی نیست و به همین دلیل سعی دارند تا با تخریب دولت جدید کارنامه عملکرد خود را‌‌‌‌‌‌‌‌
به فراموشی بسپارند.

انتهای مطلب//ا.م