افزایش ساخت در سال ۱۴۰۱ مهیا شد


همراه خود صنوبر مطالبات قطعه سازان گروه اقتصادی ایران خودرو، افزایش بیش اجتناب کرده اند ۵۰ درصدی ساخت {در این} گروه اقتصادی در سال ۱۴۰۱ مهیا شد.

به گزارش پرشین خودرو، همراه خود صنوبر مطالبات قطعه سازان، پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری سازی خودروهای دارای کسری قطعه {در این} گروه اقتصادی نیز سرعت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روزهای بلند مدت انواع این خودروها کاهش قابل توجهی می تواند داشته باشد.

همراه خود ملاحظه به کمیت دوبرابری صنوبر مطالبات قطعه سازان در اسفندماه نسبت به ماه‌های قبلی همراه خود صنوبر ۱۱.۵۰۰ میلیارد تومان، صفحه بحث سازندگان اجزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه‌های خودرو در نامه‌ای خطاب به وزیر احترام صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش، اجتناب کرده اند امتحان شده‌های مداوم مدیرعامل گروه اقتصادی ایران خودرو در صنوبر مطالبات قطعه سازان شناخت کرده است.