افزایش ۱۲ ساعتی ماندگاری مسافران در استان سمنان


دبیر ستاد اجرایی شرکت ها بازدید استان سمنان خبر داد:

به گزارش مرآت، امیر لوسیون‌زاده دبیر ستاد اجرایی شرکت ها بازدید استان سمنان اظهار کرد: متوسط میزان ماندگاری مسافران در استان سمنان در سال‌های پیش اجتناب کرده اند شیوع کرونا، ۲۴ ساعت بود کدام ممکن است به ۳۶ ساعت مرتفع است.

دبیر ستاد اجرایی شرکت ها بازدید استان سمنان با ردیابی به اینکه اجتناب کرده اند {بیست و ششم} اسفندماه ۱۴۰۰ تا کنون ١۶٢ هزار مسافر نوروزی در استان اقامت کرده‌اند، اضافه کرد: سمنان، جزو هفت استان برتر ملت در زمینه ماندگاری مسافران است.

لوسیون‌زاده با احترام اجتناب کرده اند حمایت‌های استاندار سمنان افزود: برای ماندگاری مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش تصادفات بزرگراه‌ای ورزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها خلاقانه‌ای در استان سمنان {انجام شده} است کدام ممکن است جای احترام دارد.

وی شکسته نشده داد: در اطلاعیه جدید ستاد توافق شرکت ها بازدید ملت، استان سمنان شناخته شده به عنوان مکان تعطیلات بازدید به مسافران نوروزی هدایت شده است.

مدیرکل میراث‌زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع‌دستی استان سمنان اجتناب کرده اند همراهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری رسانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداوسیمای وسط سمنان در تخلیه اطلاعات نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد استان احترام کرد.

استاندار سمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس ستاد اجرایی شرکت ها بازدید استان سمنان نیز با تأکید بر ملاحظه به محافظت امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی مسافران نوروزی تصریح کرد: امتحان شده‌ها بر جلوگیری اجتناب کرده اند تصادفات فوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرحی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها نوروزبانان بی نوروز چنانچه در نتیجه کاهش تصادفات شود فوق العاده مفید است.

سید محمدرضا هاشمی {تأکید کرد}: تمام چشم اندازها استان برای شرکت ها‌رسانی جذاب به مسافران بسیج شود.

استاندار سمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس ستاد اجرایی شرکت ها بازدید استان سمنان اظهار داشت: بر مقدمه آمارهای گفتن‌ شده، استان سمنان جزو استان‌های برتر ملت در بخش خدمت‌رسانی به مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران است.

وی افزود: با اقدامات خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیر یا زود، بستر ماندگاری مسافران در استان فراهم‌ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به سال‌های قبلی، مسافران زمان بیشتری را مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند شرکت ها در استان گذرانده‌اند.

استاندار سمنان اجتناب کرده اند ورزش ۸۵ گروه جهادی در درجه استان در ایام نوروز خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در بخش اسکان مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها بانکی، شرکت ها مطلوبی توسط تجهیزات‌های مربوطه حاضر شده است.‌

انتهای پیام/