افزایش ۴۳ درصدی حوادث رانندگی / کمک رسانی به ۲۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۳ نفر در ۱۷ روز قبل از امروز


افزایش 43 درصدی حوادث رانندگی / امداد رسانی به 23 هزار و 183 نفر در 17 روز گذشته

رئیس گروه کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات باند هلال احمر اظهار داشت: انواع تصادفات رانندگی در ۱۷ روز قبل از امروز عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۳ مورد بوده کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۴۳ نسبت افزایش داشته است.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند کمیته {اطلاع رسانی} ستاد توافق ارائه دهندگان بازدید، مهدی ولی پور در این زمان شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ اظهار داشت: کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات در مرحله ملت به ۲۷۶۴ مورد رسید کدام ممکن است نسبت به زمان خیلی شبیه سال قبلی ۷۴ نسبت انبساط داشته است.


به مشاوره رئیس گروه کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات هلال احمر، ۱۵۱ فقره تصادف کوهستانی رخ داد کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۳ نسبت کاهش داشت. علاوه بر این {در این} مدت ۱۴۹ مورد حادثه جوی گزارش شده است.


وی با ردیابی به افزایش ۸۳ درصدی ۳۴ حادثه ساحلی اظهار داشت: تا دیروز ۲۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۳ نفر تحمل محافظت امدادی قرار گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۴ نفر نیز به مناطق خاص جابجا شدند. {در این} مدت عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۹ نفر به امکانات درمانی منتقل شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۱ نفر سرپایی ارائه دهندگان حاضر شد.


ولی پور با خاص اینکه برای ۳۰۱۵ نفر اسکان اضطراری اندیشه در مورد شده است، اظهار داشت: عملیات کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات فنی برای ۲۵۸ نفر {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۶ مصدوم تصادفات رانندگی به سند رسیده است.


انتهای پیام/