افزونه Easy Image Collage


افزونه Easy Image Collage دقیقا شبیه به کاری را انجام می‌دهد کدام ممکن است اپلیکیشن Instagram Layouts برای ما روی گوشی سلول انجام می‌دهد. بعد از همه با این تمایز کدام ممکن است می‌توانید اجتناب کرده اند Easy Image Collage برای خلق عکسها تعدادی از را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاط عکسها در وردپرس در وردپرس بیشترین استفاده را ببرید.

Easy Image Collage

برخی اجتناب کرده اند پتانسیل ها این افزونه عبارت‌اند اجتناب کرده اند:

همسو با هر ۲ ویرایشگر گوتنبرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنتی وردپرس
مونتاژ عکسها تعدادی از با حالت پاسخ‌گرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاط عکسها در وردپرس
اصلاح دستی سایز ساختار بندی‌ها
امکان مونتاژ بی نهایت ساختار

 امکانات افزونه

نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازماندهی افزونه Easy Image Collage

ابتدا افزونه را دانلود کنید؛ سپس وارد پیشخوان وردپرس شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بخش افزونه‌ها، روی “افزودن” فشار کنید. در صفحه باز شده، دکمه “اضافه کردن افزونه” را بزنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فایل دانلود شده را محدوده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام افزونه را پرانرژی نمایید. پس اجتناب کرده اند پرانرژی سازی، به بخش افزودن نوشته یا برگه بروید تا ویرایشگر گوتنبرگ برای شما ممکن است باز شود. جاری دکمه + را بزنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد سربرگ “اجزا ساختار” شوید. اکنون بلوک Easy Image Collage را تبصره خواهید کرد. روی آن فشار کنید تا بلوک مربوطه به صفحه اضافه شود.

نصب و راه اندازی افزونه

دقت داشته باشید کدام ممکن است در ویرایشگر سنتی، دکمه Add Image Collage در بالای ویرایشگر حاضر داده تبدیل می شود کدام ممکن است برای افزودن عالی ساختار جدید باید روی آن فشار کنید تا به سراغ بدنه بندی عکسها در وردپرس برویم.

نصب و راه اندازی افزونه Easy Image Collage

Create New Image Collage

جاری روی دکمه Create New Image Collage فشار کنید. در مرحله بعد  اجتناب کرده اند تغییرات افزونه Easy Image Collage صفحه‌ای برای شما ممکن است باز احتمالاً وجود خواهد داشت کدام ممکن است می‌توانید ساختار بندی عکسها شخصی را اجتناب کرده اند بین چندین ساختار بندی مختلف محدوده نمایید. روی ساختار بندی دلخواه شخصی فشار کنید تا به صفحه اضافه شود.

Create New Image Collage

پس اجتناب کرده اند اینکه ساختار مشخص شده شخصی را به صفحه اضافه کردید، در هر نیمه اجتناب کرده اند ساختار، عالی آیکون عکس موجود است کدام ممکن است با فشار کردن روی آن می‌توانید عکس هر بخش را درج کنید.

Create New Image Collage

add picture

در بالای این ساختار‌بندی نیز تنظیماتی موجود است کدام ممکن است درمورد به نحوه حاضر ساختار‌بندی است. با استفاده اجتناب کرده اند Grid می‌توانید سایز ساختار را کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش از حد کنید. با استفاده اجتناب کرده اند غلطک بعدی می‌توانید شکاف بین اجزای ساختار را اصلاح دهید. در نیمه Borders نیز می‌توانید ضخامت بدنه در اطراف عکس‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این رنگ آن را اصلاح دهید.

بعد اجتناب کرده اند اینکه عکس‌ها را در جای شخصی قرار دادید، می‌توانید آن‌ها را در جای شخصی جا به جا کنید تا سوژه عکس ممکن است در موجود در کادر قرار گیرد. سرانجام روی عبارت Finish در سمت راست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالای صفحه فشار کنید تا عکس‌ها در صفحه قرار بگیرند. اکنون می‌توانید اصلاحات را برای تحمیل بدنه بندی عکسها در وردپرس ذخیره نمایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگه یا نوشته شخصی را چاپ شده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دیدن عکسها تعدادی از کدام ممکن است با استفاده اجتناب کرده اند افزونه Easy Image Collage ساخته‌اید شادی کنید.

هنگامی که شما هم دوست دارید عکسها مختلف را با یکدیگر مخلوط کردن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید با عالی کادر بندی انصافاً در وردپرس حاضر دهید، ما ارائه می دهیم افزونه Easy Image Collage را اصرار می‌کنیم. به سادگی می‌توانید عکس‌های موارد، کنفرانس‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار شخصی را به شکلی جالب‌تر با کمک بدنه بندی عکسها در وردپرس، حاضر دهید. شاید افزونه Easy Image Collage جزو یکی اجتناب کرده اند افزونه‌های حیاتی موقعیت یابی‌هایی در زمینه عکاسی به شمار بیاید.

اصولاً بیاموزید: