افزونه Health Check


افزونه حرفه‌ای health check در وردپرس امکان عیب‌یابی وبسایت وردپرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا سلامت موقعیت یابی را فراهم می‌تنبل. این افزونه همین منصفانه هفته پیش بروزرسانی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثبت باشید با فینال مدل وردپرس ممکن است سفارشی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرفی ۲۰.۰۰۰ بار نصب شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آرم اجتناب کرده اند شناخت این افزونه است.{در این} سری اجتناب کرده اند آموزش های طراحی موقعیت یابی به آموزش افزونه Health Check می پردازیم .

افزونه عیب یابی موقعیت یابی وردپرس چه کاری انجام می دهد؟

این افزونه چندین بررسی بهزیستی بر روی موقعیت یابی وردپرس انجام می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات شناسایی شده است را تعیین می تنبل. علاوه بر این افزونه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوسته ها نیز می توانند تجزیه و تحلیل های شخصی را داشته باشند.

در بخش دیباگ امکان ترکیبی آوری دانش درمورد به تغییرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیکربندی وردپرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرور {قرار داده شده} است کدام ممکن است می توان اجتناب کرده اند این دانش برای مواقع اجباری استفاده کرد.

قابلیت عیب یابی به ما این امکان را می دهد کدام ممکن است تمامی افزونه ها را غیرفعال کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پوسته پیش اعتقاد وردپرس استفاده کنیم تا بتوانیم مشکلات بالقوه را تعیین کنیم. ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند مزایای افزونه Health Check اینجا است کدام ممکن است در هنگام عیب یابی افزونه ها ساده برای مصرف کننده ادمین غیرفعال می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این هیچ خللی در سمت فرانت اند موقعیت یابی تحمیل نمی شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدکنندگان موقعیت یابی می توانند همانند در گذشته اجتناب کرده اند موقعیت یابی استفاده کنند.

افزونه Health Check  وردپرس چه کاری انجام می دهد؟

نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه‌اندازی افزونه Health Check

پس اجتناب کرده اند نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی‌سازی افزونه با پنجره‌ پاپ‌آپ زیر مواجه خواهید شد:

نصب و راه‌اندازی افزونه Health Check

اجتناب کرده اند این رو این پیام ارائه می دهیم توصیه شده می‌تنبل حتما اجتناب کرده اند وبسایت شخصی مدل پشتیبان تهیه کنید.

Health Check

جاری برای اینکه بتوانیم وارد مرحله عیب‌یابی وبسایت وردپرسی شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت موقعیت یابی را تجزیه و تحلیل کنیم اجتناب کرده اند نیمه پیشخوان می‌توان انتخاب Health Check را پیدا کرد. با فشار بر روی آن با تصویر زیر رو به رو خواهیم شد:

Health Check

افزونه Health Check دارای ۵ بخش یا تب مختلف است کدام ممکن است هر کدام گزارشاتی را برای ما فراهم می‌کنند.

تب Health Check

در تصویر بالا می‌بینیم کدام ممکن است {در این} بخش گزارشاتی اجتناب کرده اند چشم اندازها فعلی برای وبسایت ما فکر شده. هر کدام کدام ممکن است اوضاع خوبی دارند با تیک بی تجربه خاص است.

تب Debug Information

تب Debug Information

این بخش درمورد به هر آنچه در وبسایت ممکن است قابلیت اجرایی شدن دارد، است کدام ممکن است در هنگام نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی‌سازی قالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزونه با مدل‌های آن‌ها تحمیل می‌شود. به کمک این اجتناب کرده اند بخش افزونه Health Check می‌توانید ابعاد دقیق فایل‌ها، قالب‌های غیرفعال شده، افزونه‌های غیرفعال، دانش سرور، فایل‌های ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید… را تفسیر کنید.

این ابزار به معنای واقعی کلمه هستند منصفانه امکان غیرقابل ادراک برای تعمیر مشکلات وبسایت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند عیب‌یابی وبسایت وردپرسی را انجام دهد.

تب php information

تب php information

دانش مختلفی اجتناب کرده اند بخش‌هایی کدام ممکن است دارای تغییرات php در سرور هستند، بدست آمده می‌تنبل. اکثر اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند این بخش اجتناب کرده اند افزونه Health Check استفاده نمی‌کنند در صورتی کدام ممکن است احتمالا وجود خطا {در این} نیمه به مراتب اصولاً است.

تب troubleshooting

تب troubleshooting

در آخر بیشتر است به سراغ تب TroubleShooting بروید. با فشار روی دکمه آبی رنگ فعلی در آن “Enable Troubleshooting Mode” می‌توانید تمام مشکلات فعلی را دریابید. به گونه‌ای وبسایت را اسکن می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات را ادعا می‌نماید. روزی کدام ممکن است عملیات در جاری انجام است، می‌توانید هر قالب یا افزونه‌ای را غیرفعال کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکمه‌ای برای همین است نیمه در نوار بالای پیشخوان تحمیل می‌شود کدام ممکن است امکان مدیریت این عملیات را برای شما ممکن است سرراست می‌تنبل.

اصولاً بیاموزید: