افزونه Simple Lightbox


افزونه Simple Lightbox خوب افزونه آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل سفارشی سازی است کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰ هزار نصب پرانرژی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیاز ۴.۳ اجتناب کرده اند ۵ را کسب کرده است.

اگر خوب شبکه موقعیت یابی عکاسی، پختن شام، محصولات زیبایی بهداشتی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر عامل عکس کدام ممکن است به یک معنا به تصویر گفته می شود دارید، به سادگی می توانید اقدام به توصیه عکس در وردپرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ گالری عکسها کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات یا الگوی کارهای شخصی را کشف نشده حاضر بگذارید.

گالری پیش ایده وردپرس جامعه ای اجتناب کرده اند عکسها بندانگشتی را نماد می دهد. با این حال اگر خوب افزونه لایت باکس در موقعیت یابی وردپرس شخصی نصب کنید، با کلیک کردن بر روی خوب تصویر، با بیرون اینکه مصرف کننده اجتناب کرده اند صفحه خارج شود مدل بهتر آن تصویر به او نماد داده تبدیل می شود.

{در این} سری اجتناب کرده اند آموزش های رایگان طراحی موقعیت یابی به آموزش افزونه Simple Lightbox می پردازیم .

آموزش افزونه Simple Lightbox

برخی عملکرد های افزونه Simple Lightbox عبارت است اجتناب کرده اند:

 • پرانرژی کردن خودکار لینک ها
 • تنظیم مقیاس خودکار لایت باکس
 • سفارشی سازی لایت باکس با قالب ها
 • برای ادغام کردن قالب های رسپانسیو بهینه سازی شده برای سلولی
 • سفارشی سازی بی حد و مرز با افزودنی ها
 • پشتیبانی اجتناب کرده اند لینک های اتصال تصویر وردپرس
 • پشتیبانی اجتناب کرده اند لینک های ابزارک ها
 • حاضر متادیتای رسانه (کپشن، دلایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره) در لایت باکس
 • پرانرژی سازی لایت باکس در موضوع نوع برگه (خانه، برگه ها، ارسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره)
 • لینک های گروهی تصویر (حاضر به صورت اسلایدشو)
 • لینک های گروهی تصویر براساس نوشته (اسلایدشو به صورت جداگانه برای هر نوشته در برگه)

آموزش افزونه Simple Lightbox را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر لایت باکس در وردپرس

ابتدا افزونه را در موقعیت یابی شخصی در بخش افزونه ها نصب کنید.

بعد اجتناب کرده اند اینکه افزونه نصب شد آن را پرانرژی کنید. پس اجتناب کرده اند پرانرژی سازی افزونه تنها کاری کدام ممکن است باید انجام دهید اینجا است کدام ممکن است لینک ها را به عکس ها اضافه کنید.

حاضر عکسها در لایت باکس با کلیک کردن کردن روی لینک ها امکان پذیر است. اگر در یک واحد نوشته به حداقل یک فایل تصویری PNG ، JPEG ، GIF لینک داده باشید، افزونه Simple Lightbox تصویر را در یک واحد لایت باکس اضافه کردن می تدریجی تا مصرف کننده برای دیدن خوب تصویر مجبور به خروج اجتناب کرده اند صفحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدن آن در یک واحد صفحه جدید نشود.

تحمیل لینک برای تصویر فوق العاده آسان است. کافی است روی تصویر مشخص شده شخصی در نوشته یا برگه کلیک کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی آیکون درمورد به لینک دادن تصویر کلیک کردن کنید. سپس امکان پیوند به: پرونده رسانه ای را محدوده کنید. اجتناب کرده اند این پس با کلیک کردن بر روی عکس در فرانت اند موقعیت یابی مدل درست آن در لایت باکس حاضر داده تبدیل می شود.

لینک دادن به حداقل یک تصویر فوق العاده آسان است. اگر بفهمید چگونه خوب تصویر را در یک واحد نوشته وردپرس وارد کنید هر چیزی کدام ممکن است درمورد به از جمله لینک به تصویر است را نیز می شناسید.

آموزش افزونه Simple Lightbox و نمایش لایت باکس در وردپرس

استفاده اجتناب کرده اند افزونه Simple Lightbox به همین راحتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییرات افزونه انصافاًً صحیح است. با این وجود می توانید تغییرات آن را به دلخواه شخصی سفارشی سازی کنید. در شکسته نشده آموزش به بازرسی نحوه امتحان کردن این می پردازیم.
پیکربندی تغییرات

برای ورود به تغییرات افزونه Simple Lightbox در پیشخوان وردپرس به مسیر حاضر » Lightbox بروید.

تغییرات بخش Activation

تنظیمات بخش Activation
 • Enable Lightbox Functionality: این انتخاب به صورت پیش ایده پرانرژی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تبدیل می شود عکسها استفاده شده در نوشته ها، برگه‌ها، محصولات، بسیاری از پست های سفارشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… به صورت لایت باکس حاضر داده شوند.
 • Enable on Home page: پرانرژی بودن این انتخاب باعث تبدیل می شود عکسها صفحه بی نظیر به صورت لایت باکس حاضر داده شوند. اگر این انتخاب را غیرفعال کنید افزونه Simple Lightbox عکسها صفحه بی نظیر را به صورت لایت باکس حاضر نمی دهد.
 • Enable on Single Posts: پرانرژی بودن این انتخاب باعث تبدیل می شود عکسها نوشته های تکی به صورت لایت باکس حاضر داده شوند.
 • Enable on Pages: پرانرژی بودن این انتخاب باعث تبدیل می شود عکسها برگه های تکی به صورت لایت باکس حاضر داده شوند.
 • Enable on Archive Pages: اگر این انتخاب را پرانرژی باقی بگذارید عکسها صفحات آرشیو کدام ممکن است درمورد به دسته‌بندی مطالب، برچسب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید… هستند، به صورت لایت باکس حاضر داده می شوند.
 • Enable for Widgets: پرانرژی کردن این انتخاب باعث تبدیل می شود عکسها فعلی در ابزارک های وردپرس به صورت لایت باکس حاضر داده شود.
 • Enable for Menus: اگر این انتخاب را پرانرژی کنید، عکسها فهرست به صورت لایت باکس حاضر داده تبدیل می شود. با استفاده اجتناب کرده اند افزونه Menu Image می توانید به آیتم های فهرست شخصی تصویر اضافه کنید.

تغییرات بخش Grouping

تنظیمات بخش Grouping

Group items: با پرانرژی کردن این انتخاب می توانید عکسها را گروه بندی کرده به صورت اسلایدشو حاضر دهید. در نوشته‌هایی کدام ممکن است انواع عکسها زیادی دارند این انتخاب صحیح است. این انتخاب به صورت پیش ایده پرانرژی است.

Group items by Post: با استفاده اجتناب کرده اند این انتخاب می توانید عکسها را براساس پست ها گروه بندی کنید. این انتخاب در برگه هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند چندین نوشته تشکیل شدند صحیح است.

سایر امکان‌های این بخش اجتناب کرده اند تغییرات افزونه Simple Lightbox هم به همین ترتیب برای گروه بندی آیتم های گالری، ابزارک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید منو به صورت به صورت جداگانه است.

تغییرات بخش UI

تنظیمات بخش UI
 • Theme: {در این} نیمه می توانید قالب مشخص شده شخصی را برای حاضر پنجره لایت باکس محدوده کنید. ۲ امکان تاریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشن در اختیار خواهید کرد قرار دارد کدام ممکن است می توانید برای پس زمینه لایت باکس محدوده کنید.
 • Resize lightbox to fit in window: برای اینکه لایت باکس عکسها در همه تجهیزات ها مربوط به سلولی، تبلت، دسکتاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید… {به درستی} حاضر داده شوند، این انتخاب را پرانرژی باقی بگذارید.
 • Enable animations: پرانرژی کردن این انتخاب افکت انیمیشن روی لایت باکس تحمیل می تدریجی.
 • Start Slideshow Automatically: پرانرژی کردن این انتخاب باعث تبدیل می شود عکسها اسلایدی رباتیک برای مشتریان حاضر داده شوند.
 • Slide Duration: با استفاده اجتناب کرده اند این انتخاب می توانید زمان حاضر اسلایدها را به دلخواه شخصی محدوده کنید. دوره تصمیم گیری شده به صورت ثانیه وارد تبدیل می شود.
 • Loop through items: پرانرژی بودن این انتخاب باعث تبدیل می شود وقتی اسلایدشو به تصویر آخر برسد، مجدداً عکسها اجتناب کرده اند ابتدا حاضر داده شوند.
 • Overlay Opacity: میزان شفافیت پس زمینه پنجره لایت باکس را می توانید {در این} نیمه تصمیم گیری کنید.
 • Enable default title: با پرانرژی کردن این انتخاب افزونه Simple Lightbox عنوان پیش ایده تصویر پرانرژی را پرانرژی می تدریجی.

تغییرات بخش Lables

تنظیمات بخش Lables

{در این} نیمه می توانید محتوای متنی برچسب دکمه های زیر را سفارشی سازی کنید.

 • Close button: دکمه تعطیل پنجره لایت باکس
 • Loading indicator: محتوای متنی دلخواه برای حالت لود کردن تصویر
 • Next Item button: دکمه حاضر تصویر بعدی
 • Previous Item button: دکمه حاضر تصویر زودتر
 • Start Slideshow button: دکمه آغاز حاضر تصویر به صورت اسلایدشو
 • Stop Slideshow button: دکمه توقف منتشر شده تصویر اسلایدشو
 • Slideshow status format: محتوای متنی حاضر شماره تصویری کدام ممکن است مصرف کننده در آن قرار دارد با امکان حاضر انواع کل عکسها

تغییرات را ذخیره کنید. جاری می توانید به فرانت اند موقعیت یابی مراجعه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکسها موقعیت یابی شخصی را با افکت لایت باکس تفسیر کنید.