امتحان شده احیا کردن برجام قابل دستیابی است زمان ها هر دو هفته ها اندازه بکشد


تلاش برای احیای برجام ممکن است روزها یا هفته ها طول بکشد

معاون وزیر خارجه روسیه آموزش داده شده است است کدام ممکن است امتحان شده ها برای بدست آوردن به راه رفع باورپذیر دوجانبه برای هماهنگی هسته ای قابل دستیابی است زمان ها هر دو هفته ها اندازه بکشد.


سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت، امتحان شده ها برای مکان یابی راه رفع باورپذیر دوجانبه احیا کردن هماهنگی هسته ای قابل دستیابی است زمان ها هر دو هفته ها اندازه بکشد.


او افزود: «من می خواهم معتقدم کدام ممکن است همه عامل در تعدادی از روز هر دو شاید تعدادی از هفته اوج جای خودش قرار خواهد گرفت.


پیش اجتناب کرده اند این میخائیل اولیانوف، مشاور روسیه در گروه ملل در وین آموزش داده شده است بود کدام ممکن است در اطراف هشتم مذاکرات گروه ملل برگزار می تواند.


وی در پیامی توئیتری نوشت: هشتمین در اطراف مذاکرات وین باقی مانده است به نوک نرسیده است. مذاکرات همچنان یکپارچه دارد با این حال در جاری حاضر به حالت افتادگی درآمده است. من می خواهم معتقدم روزی کدام ممکن است اختلافات بسته شدن ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا رفع شود، نمایندگی کنندگان حال برجام برای بسته شدن کردن هماهنگی به وین بازخواهند گشت.»انتهای پیام/