امضای تفاهم نامه بین ذوب آهن اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیاد مالی کوثر


به گزارش طلانیوز: مهندس رخصتی امضای این تفاهم نامه را یکی اجتناب کرده اند ورزش های ذوب آهن اصفهان در راستای عنوان سال جاری « ساخت؛ داده ها بنیان، اشتغال آفرین» دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت : این مجتمع عظیم اقتصادی رویکرد جدیدی در تامین چرخ دنده اولین دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با دیدگاه جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با استفاده اجتناب کرده اند فرآیند های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره گیری اجتناب کرده اند قابلیت های فعلی در ملت ، اقدامات مختلفی برای تامین ثابت چرخ دنده اولین انجام می دهد کدام ممکن است امضای این تفاهم نامه یکی اجتناب کرده اند این ورزش هاست .


وی تصدیق شد : ذوب آهن اصفهان شناخته شده به عنوان پیشگام صنعت فلز ملت اجتناب کرده اند تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان فوق العاده خوبی در بخش معدن نیز برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاً همکاری با مجموعه هایی همچون بنیاد مالی کوثر کدام ممکن است در زمینه اکتشاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند معادن ، ورزش های قابل توجهی انجام می دهد ممکن است در تامین چرخ دنده اولین این نمایندگی کارآمد با شد.


دکتر فخاری در محیط آیین امضای این تفاهم نامه کدام ممکن است مسعود احمدی نیا مدیرکل بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران استان اصفهان نیز حضور داشت به خبرنگار ما اظهار داشت : این مجتمع عظیم اقتصادی اجتناب کرده اند مجموعه هایی است کدام ممکن است پشتوانه صنعت ملت محسوب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تامین زیرساخت های فنی ، عملکرد اساسی دارد .


وی افزود : بنیاد مالی کوثر اجتناب کرده اند زیرساخت های خوبی در بخش معدن برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانیم در بخش های اکتشاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این فرآوری چرخ دنده اولین ورزش های مشترکی با ذوب آهن اصفهان انجام دهیم .


مدیرعامل بنیاد مالی کوثر تصدیق شد : یکی اجتناب کرده اند اولویت های کدام ممکن است همه فولادسازان دارند ، تامین چرخ دنده اولین با استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت صحیح است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم با استفاده اجتناب کرده اند قابلیت های این بنیاد در تامین چرخ دنده اولین ذوب آهن عملکرد آفرین باشیم کدام ممکن است در پایان به لحاظ مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اشتغال زایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی شغلی برای هر ۲ مجموعه مزیت خوبی می تواند داشته باشد .


شایان اشاره کردن است مدیرعامل بنیاد مالی کوثر  را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیات در کنار در محیط آیین امضای این تفاهم نامه ، اجتناب کرده اند جاده ساخت ذوب آهن اصفهان نیز بازدید کردند.


 


روابط کلی نمایندگی ذوب آهن اصفهان