انبساط قیمت بیت کوین متوقف شد؟!


قیمت بیت کوین نسبت {به روز} قبلی ۱۷۱ دلار انبساط پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قاب ۴۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۹ دلاری رسیده است. به معنای واقعی کلمه هستند بعد اجتناب کرده اند هشت روز بیت کوین یک مدت کوتاه اجتناب کرده اند مواضع صعودی شخصی عقب نشینی داشت. اکنون نرخ این رمزارز معروف در کانال ۴۷ هزار دلاری متوقف شده است.

برای ورود فوری‌تر به اطلاعات جدید بازار رمزارزها، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. اجتناب کرده اند همین جا مرور کنید.

به گزارش کاماپرس، تحلیلگران بازار رمزارزها امیدوار بودند کدام ممکن است نرخ این پول خارجی دیجیتال معروف در نهایت روز قبل صعودی باشد، با این حال این اتفاق نیفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین موضوع جریان افزایش قیمت بیت کوین را همراه خود ضرر مواجه کرد. این رمزارز معروف هشت روز متوالی افزایش نرخ داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در {بیست و هشتم} مارس بعد اجتناب کرده اند مدت‌ها انبساط قابل توجهی پیدا کرد. نرخ این پول خارجی دیجیتال در زمان مذکور حدودا ۴۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ دلار شد.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

صبح در این زمان خوب ارزش بازار جهانی رمزارزها همراه خود افزایش ۰.۹۸ درصدی در مقابل همراه خود روز قبل، به ۲.۱۵ تریلیون دلار رسید. علاوه بر این کمیت کل پیشنهادات این بازار نسبت {به روز} در گذشته ۳.۷۷ نسبت کاهشی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محدوده ۱۱۴.۰۷ میلیارد دلاری قرار گرفت.

غول پیکر‌ترین هک یکی اجتناب کرده اند رمزارزها در سال ۲۰۲۲

روز قبل، دیکریپت گزارش داد کدام ممکن است زنجیره جانبی اتریوم به تماس گرفتن رونین، هدف هک قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲۵ میلیارد دلار رمزارز اجتناب کرده اند پل این زنجیره جانبی خانه شکنی شده است. اسکای میویس، بهبود دهنده اکسی اینفینیتی، این خبر را دیروز ادعا کرد. طبق گزارش این مجموعه، هک مذکور در گذشته تاریخی سوم فروردین ماه {اتفاق افتاد}، ولی اجزا اسکای میویس دیروز متوجه آن شدند.

روز قبل بعد اجتناب کرده اند گزارش عالی مصرف کننده مبنی بر عدم امکان درو کردن سهام اتر اجتناب کرده اند جامعه رونین، بازرسی اجباری پیرامون این موضوع {اتفاق افتاد}. بعد اجتناب کرده اند بازرسی‌ها، خدمه بهبود دهنده متوجه استراتژی هک شد. طبق گزارش خدمه بهبود دهنده، حمله کننده اجتناب کرده اند کلیدهای شخصی هک شده برای انجام این استراتژی استفاده کرده است.

برای ورود فوری‌تر: