انتصاب معاون مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد گروه نقشه برداری


انتصاب معاون مدیریت و توسعه سازمان نقشه برداری

«اکبری» معاون رشد مدیریت گروه نقشه برداری ملت شد.


به گزارش ایلنا، طی حکمی اجتناب کرده اند سوی رئیس گروه نقشه برداری ملت، معاون رشد مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها انسانی این گروه منصوب شد.


در مخلوط کردن علی جاویدانه، رئیس گروه پیمایش ملت آمده است: در گام دوم انقلاب اسلامی، پیش بینی {می رود} در مورد جایگاه مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب وظایف مصوب گروه، با رویکرد تکنولوژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دگردیسی آفرین برای افزایش {بهره وری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر نقشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها وضعیت می خواست ملت.


انتهای پیام/