انگیزه استراتژیک ریاض در یمن / سطح جدید امارات در قلمرو / دومینوی نقض حقوق بشر در بحرین / قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلماسی تعدادی از ضلعی


انگیزه استراتژیک ریاض در یمن / نقطه جدید امارات در منطقه / دومینوی نقض حقوق بشر در بحرین / قطر و دیپلماسی چند ضلعی

این کارشناس عرب اظهار داشت: تجدید روابط آمریکا با ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل با بیرون شک مهمترین اتفاق در خلیج فارس است، با این حال انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا زدن عربستان در فاجعه یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدمه قطر توسط آمریکا نیز خبرساز شد. . موج. ”


رضا میرابیان کارشناس کشورهای عربی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با خبرنگار ایلنا در تشریح مهمترین رویدادهای خلیج فارس در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: با امتحان کنید تحولات کشورهای بخش خلیج فارس در سال قبلی باید به این نکته ردیابی کرد کدام ممکن است عربستان عالی ملت است. شاهد مهم. تحولات.” همین امسال بود یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی کدام ممکن است در ریاض مطرح شده، مشکل تحمیل نیاز یمنی ها بر ائتلاف عربی است کدام ممکن است در راس آن عربستان سعودی است. واقعیت اینجا است کدام ممکن است در سال های فعلی، ائتلاف اساساً در یمن شکست خورده است. از شهر استراتژیک مریب انصافاًً سقوط می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیلات آرم می دهد کدام ممکن است انصارولا در جبهه انگشت برتر را به انگشت معرفی شده است است. غیر اجتناب کرده اند آن، بحث تحرکات سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلماتیکی کدام ممکن است سعودی ها در یمن اجتناب کرده اند آن صحبت می کردند مطرح نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون با تحویل داد بیش اجتناب کرده اند شش سال اجتناب کرده اند تحریک کردن مبارزه یمن، عربستان هیچ دستاوردی نداشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارها اکنون بر روی یمن است. سعودی ها ولیعهد


وی افزود: جدا گذاشتن تصویر اتحادیه عرب در یمن را باید یکی اجتناب کرده اند مهمترین عوامل عطف در پوشش خارجی عربستان دانست. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در سال ۲۰۲۱ بازدید قلمرو ای را در اصل کار قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۵ ملت عضو شورای همکاری خلیج فارس بازدید کرد. این بازدید کدام ممکن است حرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدیث های زیادی به در کنار داشت به یک معنا ادعا حضور در کشورهای همسایه اجتناب کرده اند سوی عربستان تلقی شد تا ولیعهد این ملت به صراحت به همه بگوید کدام ممکن است مرحله کنونی عربستان سعودی است. هیچ عکس مثل او. {در این} میان باید ملاحظه داشت کدام ممکن است موضوع یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادثی کدام ممکن است {در این} ملت رخ داد تا فینال روزهای سال قبلی در ریاض تاثیر شخصی را یکپارچه داد. اینکه می بینیم اتحادیه عرب {به دلیل} فشارهای عربستان سعودی، انصارالله را در لیست تروریستی قرار داده است، آرم می دهد کدام ممکن است ریاض حداقل با توجه به یمن با عالی اولویت روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی مواجه است.


این تحلیلگر سیاسی اظهار داشت: اینکه عربستان ادعا می تنبل در جستجوی مذاکره با انصارله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری جریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن را در محاصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار مالی مکان ها، نبرد آشکاری است کدام ممکن است در دستور باید آن را همبستگی سیاسی یکجانبه نامید. “برمی گردد. انصارولا نگاه به گذشته آموزش داده شده است بود کدام ممکن است با طیف گسترده ای از تحریم ها، حمله ها اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این فشارهای امارات متحده عربی پای میز مذاکره خواهد به اینجا رسید. در برابر این کشورهای قلمرو معادل عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات در جستجوی این هستند کدام ممکن است انصارالله را در مکان ضعیفی پای میز مذاکره قرار دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اینها آرم می دهد کدام ممکن است ریاض در شرایط بدی قرار دارد کدام ممکن است آرامکو هدف پهپاد انصارالله است. ضربات . امید کنونی عربستان سعودی عالی نیروی پلیس سیاسی در بحبوحه فاجعه نشاط ناشی اجتناب کرده اند پرونده اوکراین است کدام ممکن است ممکن است اجتناب کرده اند روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا به نفع شخصی استفاده تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام اجتناب کرده اند مزایای آن بهره مند شود.


امارات


وی افزود: با توجه به امارات باید بگوییم کدام ممکن است این ملت سال قبلی امتحان شده کرد تا اجتناب کرده اند فاجعه یمن خارج شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو معتقدم سیگنال شکست در یمن، عقب نشینی نیروهای خرس امر ابوظبی بود. امتحان شده اماراتی‌ها {برای عادی}‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیق اصولاً روابط شخصی با اسرائیل حیاتی بود؛ از می‌خواستند نیروی محرکه‌ای در خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی ایران تحمیل کنند، با این حال با شکست ترامپ. در انتخابات، معادله عملا اصلاح کرد. بازدید فعلی نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا را شاید بتوان یکی اجتناب کرده اند موضوعات سال قبلی دانست، با این حال مهمتر اجتناب کرده اند آن جاذبه آمریکا به ایران بود. سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس ترکیه دیدیم کدام ممکن است بشار اسد به آمریکا {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری همراه با بازدید ولیعهد ابوظبی به آنکارا، اردوغان نیز پس اجتناب کرده اند عالی دهه وارد آمریکا شد. این امتیازات آرم می دهد کدام ممکن است ما شاهد تلنگر قطعی در ابوظبی در بخش پوشش خارجی هستیم.


قطر


میرابیان اظهار داشت: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند اتفاقات مهمی کدام ممکن است در سال ۱۴۰۰ رخ داد بحث تجدید جایگاه قطر در شورای همکاری خلیج فارس بود. دوحه سال قبلی به هر نحوی توانست روابط شخصی را با عربستان دوره ای تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یک معنا توانستند محاصره دوحه را شکست دهند. همه دیده‌اند کدام ممکن است دوحه به‌مرتب سازی سعودی‌ها را مجبور کرده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند شروط شخصی انگشت بکشند، با این حال در نظر گرفته شده نمی‌کنم {در این} زمینه بتوان همه آنچه را کدام ممکن است باید دانستن درباره قطر آموزش داده شده است شود، چکیده کرد. قطر در سال های فعلی به کانون بی نظیر تبادلات سیاسی با محوریت افغانستان تغییر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا شاهد حاضر دیپلماسی سرزنده دوحه بوده ایم. با بیرون شک ادعا قطر توسط جو بایدن شناخته شده به عنوان متحد استراتژیک خارج اجتناب کرده اند آمریکا آمریکا به ما آرم می دهد کدام ممکن است قطر در جهان کنونی چقدر برای واشنگتن اهمیت دارد.


بحرین


وی در نهایت خاطرنشان کرد: در خصوص بحرین نیز باید اظهار داشت کدام ممکن است این ملت در ۱۲ ماه قبلی همانند قبلی پوشش های عربستان را دنبال کرده است. بحرین در سال های فعلی به نظر می رسد شد تا آرم دهد اجتناب کرده اند تذکر پوشش خارجی انصافاًً با عربستان سعودی همسو است، با این حال در موجود در شاهد سرکوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات انتقادی برای شیعیان بودیم. بحرین اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۰ تاکنون موضوع متنوع اجتناب کرده اند اشیا نقض حقوق بشر {در این} ملت {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان شناخته شده به عنوان نقض حقوق شهروندی تلقی تبدیل می شود. {در این} میان باید ملاحظه داشت کدام ممکن است منمه در سال های فعلی بیشترین وابستگی را به اسرائیل داشته است. ما به خوانایی دیدیم کدام ممکن است سفرهایی بین افسران نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی بحرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} توافقات جدید بین ۲ طرف بسته شد. در نشست دیروز کدام ممکن است با حضور آنتونی بلینک وزیر امور خارجه آمریکا در اسرائیل برگزار شد، جدا از مراکش را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس، وزیر امور خارجه نیز حضور داشت.


انتهای پیام/