ایران شناخته شده به عنوان صدرنشین راهی جام جهانی شد
گروه سراسری فوتبال کشورمان با ۲۵ امتیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدرنشینی در گروه A، به کار شخصی در مسابقات مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ بالا داد.