این سیستم ورزشی‌های ایران در جام جهانی ۲۰۲۲


دیدار افتتاحیه بین کارکنان های قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکوادور برگزار تبدیل می شود.

توپ فوتبال

مرحله گروهی: اجتناب کرده اند ۳۰ آبان به همان اندازه ۱۱ آذر
مرحله اول‌ هشتم باقی مانده: اجتناب کرده اند ۱۲ به همان اندازه ۱۵ آذر
مرحله اول‌ چهارم باقی مانده: ۱۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹ آذر
مرحله نیمه باقی مانده: ۲۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳ آذر
فینال: ۲۷ آذر

🔹️ساعت ورزشی های گروهی

ورزشی اول: ۱۳:۳۰ به وقت ایران
ورزشی دوم: ۱۶:۳۰ به وقت ایران
ورزشی سوم: ۱۹:۳۰ به وقت ایران
ورزشی چهارم: ۲۲:۳۰ به وقت ایران

🔹️{هر روز} ۴ ورزشی برگزار می‌شود.

✅این سیستم ورزشی‌های ایران در جام جهانی ۲۰۲۲

🔹 ایران- انگلیس

🔹️ ایران- آمریکا

🔹 ایران- ولز، اسکاتلند هر دو اوکراین

⚽️ گذشته تاریخی ورزشی های ایران در جام جهانی ۲۰۲۲

«انگلیس- ایران» دوشنبه ۳۰ آبان ۱۹:۳۰

«پلی‌آف اروپا – ایران» جمعه ۴ آذر ۱۶:۳۰

«ایران- آمریکا» سه‌شنبه ۸ آذر ۲۲:۳۰