بازگشت یک بار دیگر کی فرآیند به فوتبال آسیا؟ | سرمربی پرتغالی امکان رقیب ایران شدبهگزارش همشهری وب مبتنی بر کارلوس کی فرآیند سرمربی اسبق نیروی کار سراسری ایران ۲ روز پیش بعد اجتناب کرده اند ناکامی اجتناب کرده اند رساندن نیروی کار سراسری مصر به جام جهانی ۲۰۲۲ اجتناب کرده اند سمت آموزش این نیروی کار استعفا کرد.

در واقع فدراسیون فوتبال مصر ادامه دارد استعفای کی فرآیند را نپذیرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیری دانستن درباره بلند مدت این معلم پرتغالی را به بعد اجتناب کرده اند قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۲ موکول کرده است.

{در این} زمینه محمود الحمدانی سردبیر نشریه «المحترفین» عراق در خبری بی نظیر عنوان کرد: کارلوس کی فرآیند سرمربی پرتغالی امکان بی نظیر فدراسیون فوتبال عراق برای هدایت شیرهای بین النهرین شد. فدراسیون توصیه شده اولین اش را برای شخص پرتغالی کشتی کرده ولی این معلم ادامه دارد پاسخی نداده است.

کی فرآیند پیش اجتناب کرده اند این هم امکان هدایت نیروی کار سراسری عراق بود کدام ممکن است این توصیه شده را رد کرده بود.