باقری: حتما بی احترامی بوده کدام ممکن است این رفتارها {انجام شده} است


باقری: حتما بی احترامی بوده که این رفتارها انجام شده است

هوادار گروه هواداران معتقد است بی ارزش ورزشی همراه خود پرسپولیس گروه حریف {بوده است}.


به گزارش ایلنا، روح الله باقری پس اجتناب کرده اند جذب می کند پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس کسب اطلاعات در مورد خوشحالی مقابل هواداران این گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم دادن بلوز آبی پوشان اظهار داشت: شاید بی احترامی بود کدام ممکن است این حرکت به پایان رسید.


وی در خصوص نبرد همراه خود سعید آقایی اظهار داشت: ۹ من می خواهم همراه خود کسی دعوا نکرده ام، همراه خود رضا اسدی صحبت کرده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع خاصی نیست.


این مهاجم هوادار اظهار داشت: “من می خواهم بازو نزدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده بلوز آبی را بوسیدم.”


بیکری کسب اطلاعات در مورد تحریک هواداران اظهار داشت: «۹.


این هوادار کسب اطلاعات در مورد این مسابقه اظهار داشت: ورزشی فوق العاده خوبی بود. پرسپولیس برای قهرمانی می جنگد. طبیعتا ورزشی خیلی روی حیله و تزویر بود. ورزشی خوبی هم انجام دادیم کدام ممکن است همراه خود خوب وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب امتیاز به بالا رسید.


او همراه خود ردیابی به این کدام ممکن است ورزشی «محیط آنها» است، اظهار داشت: این خالص است. آنها برای برد خواستن به امتیاز داشتند. ما هم به امتیاز خواستن داشتیم به همان اندازه خودمان را ملایم کنیم به همان اندازه به آن است هدف برسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب چهره شویم. جنجال ورزشی به سختی بیش از حد بود. در طولانی مدت ورزشی شایعاتی مطرح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عده ای فحش دادند کدام ممکن است من می خواهم ساده بلوز آبی را بوسیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار خاصی نکردم. شایعاتی اجتناب کرده اند سوی هواداران پرسپولیس شنیده می شد کدام ممکن است من می خواهم هم به رختکن می روم. من می خواهم ساده این بلوز آبی را بوسیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ احترامی نداشتم.


نانوایی در خصوص برخورد در تونل اظهار داشت: ۹ پرسپولیسی ها کدام ممکن است زودتر رفتند. ما ماندیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخر رفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحثی نشد.


وی همراه خود ردیابی به مشاجره برخی اجتناب کرده اند اعضای گروه هواداران همراه خود اعضای رقیب اظهار داشت: {نمی دانم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید بی فایده صحبت کنم.انتهای پیام/