باور مطالبه ترخیص خودروها زودتر اجتناب کرده اند موعد مقرر


به گزارش طلانیوز: سیدرضا فاطمی‌امین؛ وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش برای دومین بار پس اجتناب کرده اند صدور فرمان ۸‌ ماده‌ای رئیس‌جمهور در محیط بازدید اجتناب کرده اند گروه خودروسازی سایپا، ذکر شد: باور مطالبه ترخیص خودروهای کف منطقه پارکینگ ماشین زودتر اجتناب کرده اند موعد مقرر، اتفاق فوق العاده مناسبی است کدام ممکن است طی این مدت اجتناب کرده اند سوی خودروسازان پیگیری شده است.


او افزود: همراه خود کاهش دوره صنوبر به قطعه‌سازان، امکان مطالبه استاندارد توسط خودروساز به سادگی امکان‌پذیر {خواهد بود} لذا {در این} زمینه اجباری است کلاس‌بندی سازندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشاره اجزا اجتناب کرده اند سوی نمایندگی های خودروسازی همراه خود دقت دنبال شود.


محمدعلی تیموری؛ مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز در بازدید وزیر صمت، همراه خود تاکید بر اینکه بالاترین میزان عرضه خودرو در ماه های بهمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسفند سال قبلی {هر ماه} ۴۷ هزار تجهیزات خودرو بود، ذکر شد: انواع خودروهای کف منطقه پارکینگ ماشین در ۲۳ دی‌ماه سال۱۴۰۰، حدود ۸۰ هزار تجهیزات بود کدام ممکن است در اسفندماه سال قبلی به ۴۳۵۰۰ تجهیزات کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این به همان اندازه اول اردیبهشت ماه امسال انواع خودروهای کف منطقه پارکینگ ماشین به ۲۰ هزار تجهیزات خواهد رسید.


مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا همراه خود خاص اینکه پایان دادن کاری خودروهای کف منطقه پارکینگ ماشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ساخت روزانه موجب شد کدام ممکن است قیمت خودروهای این نمایندگی دسترس در بازار در ماه های پایانی سال توسعه کاهشی به شخصی بگیرد(شناخته شده به عنوان مثال خودرو تیبا ۹ میلیون تومان کاهش کشف شد)، ذکر شد: تمام سعی ما اینجا است کدام ممکن است همراه خود سرعت بخشی به پایان دادن کاری خودروهای کف منطقه پارکینگ ماشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ساخت خودرو {به سمت} اجرای فرمان ۸ ماده ای ابلاغ شده اجتناب کرده اند سوی رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخفیف خودرو دسترس در بازار حرکت کنیم.


او همراه خود ردیابی به اینکه سال قبلی ۳۹۷ هزار خودرو ساخت شد کدام ممکن است منصفانه چهارم آن در ماه های بهمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسفند بود، شکسته نشده داد: در ماه های یاد شده ۹۴ هزار خودرو عرضه مشتریان فداکار سایپا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در راستای حرکت به تعهدات اجتناب کرده اند ۶ فروردین ماه سال جاری بیش اجتناب کرده اند هزار تجهیزات خودرو عرضه نامزدها شد.


مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اظهارداشت: در راستای باور فرمان ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهوری کدام ممکن است اواخر سال قبلی ابلاغ شد، اجتناب کرده اند ۱۴ فروردین ماه امسال، ساخت خودرو روزانه به هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ تجهیزات افزایش خواهد کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گام محکمی برای باور ساخت ۶۵۰ هزار تجهیزات خودرو در سال جدید است.


گفتنی است، لزوم افزایش ۱.۵ برابری میزان تولیدات خودرویی ملت در سال بلند مدت، افزایش استاندارد تولیدات همراه خود تعدادی از انتخاب ویژه، خروج خودروهای دارای پلتفرم عجیب و غریب اجتناب کرده اند ردیابی ها ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادله محصولات جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش گارانتی خودروهای در دسترس بودن شده اجتناب کرده اند ۲ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ هزار کیلومتر به ۳ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰ هزار کیلومتر اجتناب کرده اند جمله ۸ فرمان ابلاغ شده است


 


سایپانیوز