برداشتن ۲ دوربین مداربسته آژانس انرژی اتمی در ایران


آژانس بین المللی انرژی اتمی دو دوربین آژانس را در واکنش به به اصطلاح «رویکرد غیرقانونی» آژانس حذف کرد.

به گزارش عصر ایران، سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی نه تنها قدردان همکاری ایران نیست، بلکه آن را یک وظیفه می داند. تا به امروز، به مقامات مربوطه دستور داده شده است که دوربین های OLEM Ghana را در خط و جریان سنج دفتر قطع کنند.

این سازمان اضافه کرد: بله، بیش از ۸۰ درصد دوربین های دیجیتال فعلی آژانس را دوربین های امنیتی تشکیل می دهد که همچنان مانند گذشته مورد استفاده قرار می گیرد.