برگزاری مراسم قرعه کشی ۲ قالب کالا a فوق العاده محصولات سایپا


به گزارش تلنگر، همراه خود حضور نهادهای  نظارتی، قرعه کشی قالب کالا a فوق العاده محصولات شاهین.جی، کوییک همراه خود گیربکس روزمره، ساینا.اس، تیبا۲ ای. ایکس همراه خود رینگ فولادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وانت سایپا همراه خود موتور سیکلت ام.۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اولین کالا a فوق العاده محصولات شاهین.جی، کوییک همراه خود گیربکس روزمره، تیبا۲ ای. ایکس همراه خود رینگ فولادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساینا.اس در راستای حمایت اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانی گروه، برگزار شد.

در قالب کالا a فوق العاده محصولات سایپا ۵۳۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۶ نفر شرکت کردند که ۴۹۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵۶ نفر حرفه ای شناخته شدند. قابلیت محصولات تهیه شده گروه خودروسازی سایپا {در این} قالب ۱۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵۰ خودرو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای آنکه حقی اجتناب کرده اند نامزدها کسب خودرو ضایع نشود، ۳۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ نفر نیز شناخته شده به عنوان رزرو اندیشه در مورد شده است.

{در این} قالب ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ تجهیزات خودرو شاهین.جی تهیه می‌شود. علاوه بر این این ۷ هزار تجهیزات کوییک همراه خود گیربکس روزمره، ۷۵۰ تجهیزات ساینا.اس، ۲هزار تجهیزات تیبا۲ ای. ایکس همراه خود رینگ فولادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ تجهیزات وانت سایپا تهیه تبدیل می شود.

علاوه بر این در قالب کالا a فوق العاده محصولات سایپا برای حمایت اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانی گروه ۱۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۵ نفر شرکت کردند که ۱۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۶ نفر حرفه ای شناخته شدند. قابلیت محصولات تهیه شده گروه خودروسازی سایپا {در این} قالب کالا ۱۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۰ خودرو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به انواع نامزدها این قالب، بر مقدمه قرعه کشی تمامی اشخاص حقیقی متقاضی به صورت منتخبین بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رزرو خاص شدند.

اسامی منتخبان قالب کالا a فوق العاده سایپا پس اجتناب کرده اند تائید بسته شدن توسط نهادهای نظارتی فردا ساعت ۱۰ صبح بر روی مکان مناسب گروه سایپا چاپ شده احتمالاً خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتخبین به مدت ۷۲ ساعت جایگزین واریز وجه خواهند داشت. علاوه بر این اسامی منتخبان قالب کالا a فوق العاده حمایت اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانی گروه پس اجتناب کرده اند استعلام اجتناب کرده اند گروه سند را انتخاب کنید و انتخاب کنید احوال ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند ۳ روز کاری گفتن احتمالاً خواهد بود.

گروه خودروسازی سایپا برای منتخبین قالب های پیش کالا، پیامک کشتی می کند با این حال برای ضمانت تا حد زیادی نیاز دارد که سند عنوان کنندگان به مکان سایپا مراجعه کنند.