بزرگراه هراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافرانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند نابودی جستند


فروشگاه پایین صفحه اصلی و داخلی

بزرگراه هراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافرانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند نابودی جستند

به گزارش گلونی رضا ساکی در اینستاگرامش نوشت:

این اتفاق در بزرگراه هراز رخ داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً در ویدئو خاص است کدام ممکن است سرنشینان این ماشین درکی اجتناب کرده اند خطر ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلا خطر را نمی‌شناسند.

یعنی خواهید کرد نمی‌شنوید یکی‌شان اطلاع دهید پایین‌لغزش است نرو، ریزش کوه است نرو، شناور شدن کوه است نرو، انفجار معدن است نرو.

شاید اطلاع دهید هیچکدام اجتناب کرده اند آنها همراه خود پایین‌لغزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفجار شناخته شده نیست، مناسب است با این حال این مکان منصفانه مکان محدود شده است با این حال خواهید کرد نمی‌شنوید یکی‌شان بگوید ممکن است به همان اندازه به فعلی چنین چیزی در بزرگراه ندیده‌ام، نرو. در کمال سوال کردن یکی هم می‌گوید تندتر برو! را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی هم ساده می‌گوید: «منصفانه چیزی هست»

بزرگراه هراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافرانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند نابودی جستند

نماشای گلونی را دنبال کنید

شخصی ممکن است هیچگاه در مسکن همراه خود چنین صحنه‌ای در بزرگراه مواجه نشده‌ام. همراه خود این کدام ممکن است بازدید هم بیش از حد می‌روم با این حال هیچوقت چنین چیزی برایم اتفاق نیفتاده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظرم انگشت‌کم منصفانه نفر اجتناب کرده اند این مخلوط باید به دلیل برای همین قابل توجه بودن اتفاق، به نیروی محرک می‌ذکر شد جلوتر نرو.

آنها با این حال رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی واقعه به آنها نزدیک شدند ترسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا را صدا زدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاصر اینجاست کدام ممکن است یکی‌شان می‌گوید ریزش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد برو داداش ادعا کردن‌ها آغاز می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی اجتناب کرده اند مهلکه می‌جهند می‌خندند کدام ممکن است سرگرم کننده‌شان واکنشی است بر همین مکان دلهره آور است.

بعد از همه کدام ممکن است این دوستان این بار جستند با این حال اجتناب کرده اند خواهید کرد خواهش می‌کنم کدام ممکن است اگر در مسیر درست پایین‌لغزش هر دو سیل قرار گرفتید به هیچ وجه به آن است نزدیک نشوید.

گردشگری ماجراجویانه در هراز را اجتناب کرده اند انگشت ندهید

بالا پیام

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
همین جا را ببینید

کد خبر : ۲۶۵۸۹۷ ساعت خبر : ۱۰:۳۰ ق.ظ