بهتر از دارایی ها غذایی مس – شهرت نوین


اکثر میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات شامل مقدار به سختی مس هستند با این حال مس در غلات درست موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی به برخی غلات صبحانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری غذاهای غنی شده نیز افزوده تبدیل می شود

بهترین منابع غذایی مس

بهتر از دارایی ها غذایی مس

بادام هندی شامل مس است.مس در طیف گسترده ای از موادغذایی کشف شد تبدیل می شود. اجتناب کرده اند دارایی ها مس می توان به مواردی قابل مقایسه با: صدف خوراکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری صدف ها، غلات درست؛ لوبیاها، سیب زمینی، مخمر، سبزی های برگدار، کاکائو، میوه های خشک، فلفل سیاه، کلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جگر، مغزها مثل بادام هندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادام ها ردیابی کرد. .اکثر میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات شامل مقدار به سختی مس هستند با این حال مس در غلات درست موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی به برخی غلات صبحانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری غذاهای غنی شده نیز افزوده تبدیل می شود

تقویت می کند مس

سیب زمینی

تقویت می کند مس به راحتی در دسترس است می باشد با این حال بیشتر است ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موادمعدنی حیاتی را اجتناب کرده اند طریق موادغذایی بدست آورید به همان اندازه خطر بهم ریختن تعادل آنها کمتر شود. برخی اشخاص حقیقی خواستن به بلعیدن تقویت می کند مس دارند. به علاوه موادمغذی فعلی در موادغذایی باهم کار می کنند به همان اندازه بتوانند اثری را بوجود بیاورند کدام ممکن است چشمگیرتر اجتناب کرده اند اثری است کدام ممکن است همراه خود مصرف کردن موادمغذی توسط خودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت جداگانه بدست می آید. اکثر تقویت می کند های مولتی ویتامین شامل ۲ میلی خوب و دنج مس هستند کدام ممکن است این مقدار اجتناب کرده اند تذکر هیئت مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید موادغذایی، ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کافی می باشد.

خطرات مس برای بهزیستی

داروی بیماری

تقویت می کند مس ممکن است همراه خود اسبابک ها زیر نتایج متقابل داشته باشد:

قرص های جلوگیری اجتناب کرده اند باردار بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هورمون درمانی
داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی مثل آسپیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایبوپروفن
پنی سیلامین کدام ممکن است برای کاهش مرحله مس در بیماری ویلسون استفاده تبدیل می شود
آلوپورینول کدام ممکن است خوب دارو برای معامله با نقرس است
سایمتیدین هر دو تاگامت (Tagamet) برای زخم شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفلاکس شکم استفاده تبدیل می شود
تقویت می کند های زینک (روی)

این محصولات بالقوه است مرحله مس در خون را افزایش هر دو کاهش دهند کدام ممکن است این در نتیجه بهم ریختن تعادل مس تبدیل می شود.

بهتر از دارایی ها غذایی مس