بورس ۱۴۰۱ چگونه بورسی {خواهد بود}؟


 خواه یا نه قیمت‌گذاری دستوری بازهم می‌تواند بازار بورس ۱۴۰۱ را دچار تحریک تنبل هر دو اینکه حداقل همراه خود ملاحظه به رخدادهای سال‌در گذشته سیاستگذاران عبرت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بازار مسیری خاص را طی خواهد کرد؟

بورس ۱۴۰۱ چگونه بورسی خواهد بود؟


این‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سوالاتی است کدام ممکن است با بیرون‌شک تمامی فعالان بازار سهام در روزهای پایانی سال‌در گذشته حتما اجتناب کرده اند شخصی پرسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نخستین روزهای معاملاتی سال‌جاری نیز به آنها در نظر گرفته شده کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. معلق ماندن مساله تحریم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات احیای برجام، تداوم پارادوکس در بازارها به سبب این بلاتکلیفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا فوق العاده عکس نظیر ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قانونی کدام ممکن است در تمامی سال‌های قبلی همراه خود عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف تداوم داشته سبب شده به همان اندازه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلان بازار به همان اندازه حد زیادی تصورات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتقاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فعلی در سال‌در گذشته را به سال‌جاری نیز تسری دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نخستین‌ماه اجتناب کرده اند سال‌جاری در پیش بینی تأثیر افزایش حداقل دستمزدی باشند کدام ممکن است پیش بینی می‌رود در سال‌جاری بر قیمت تمام‌شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد خالص متعدد اجتناب کرده اند نمایندگی‌ها تأثیر بگذارد. همراه خود این‌جاری اینها تمام پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتقاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مواجهه همراه خود سال‌جدید نیستند، چراکه این سال‌در شرایطی تحریک کردن شده کدام ممکن است تداوم نبرد میان روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین در حرکت بلند مدت بازار کالاهای اساسی اجتناب کرده اند نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات پتروشیمی گرفته به همان اندازه محصولات کشاورزی را در هاله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای اجتناب کرده اند پارادوکس قرار داده است. بر این مقدمه پیش بینی می‌رود کدام ممکن است بورس در سال‌۱۴۰۱ به همان اندازه حد زیادی اجتناب کرده اند این بابت منتفع شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایطی کدام ممکن است توجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز تورم جهانی منطقه را برای افزایش درآمد دلاری نمایندگی‌ها کنار هم قرار دادن کرده، وضعیت بورس نیز نسبت به سال‌در گذشته بیشتر باشد.

همراه خود این جاری تحلیل شرایط تنها به متغیرهای یادشده محدود نمی‌شود، چراکه {در این} صورت تولید دیگری هیچ جایگزین خریدی برای شکسته نشده سال ‌متصور نبودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکسی هرچه کدام ممکن است می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانست به همان اندازه همین حالا خریده بود. اجزا متعدد وجود دارند کدام ممکن است می‌توانند در شکسته نشده سال‌جاری فضای معاملاتی را تحمل‌تاثیر قرار دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکدام به نحوی شرایط را برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری بیشتر هر دو شدیدتر کنند. بر همین مبنا بعید نیست کدام ممکن است پیش بینی داشته باشیم همراه خود گذر زمان گذشت گذشت اجتناب کرده اند میزان درخواست شده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی نظیر لزوم حمایت دولتی اجتناب کرده اند بازار هر دو سایر امتیازات سطحی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر کاسته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه بازار به سمتی معطوف شود کدام ممکن است برای فعالان بورسی، موضوعات مهم‌تری در انتخاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قرار گیرد.

اجتناب کرده اند دلسوزی به همان اندازه حمایت

در سال‌های فعلی سخنان متعددی پیرامون چرایی ابرنوسان بازار – اجتناب کرده اند صعود پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک تیز به همان اندازه افتادگی فرسایشی سهام – در سال‌های ۹۷ به همان اندازه ۱۴۰۰ مطرح شد. بورس کدام ممکن است برای افزایش چندبرابری قیمت‌ها اجتناب کرده اند سال‌۹۷ به همان اندازه میانه سال‌۹۹ به لطف کاهش تورمی خوب ارزش پول سراسری مسیری پرپیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف پذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی را پیموده بود، در دهه پایانی مردادماه سال‌۱۳۹۹ رو به افول گذاشت به همان اندازه در سرتاسر نیمه دوم این سال‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال‌۱۴۰۰ پر باشد اجتناب کرده اند گلایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متنوع کسی حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی؛ اجتناب کرده اند موقعیت مقامات در تعیین کنید‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری حباب قیمتی سهام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تدبیری در ترکیبی‌کردن مشکلی کدام ممکن است در پایان به افت بیش اجتناب کرده اند ۷۰‌درصدی قیمت در متعدد اجتناب کرده اند نمادهای انجامید. {در این} میان درخواست شده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متعدد برای حمایت اجتناب کرده اند بورس مطرح شد کدام ممکن است طیف وسیعی اجتناب کرده اند مطالبات را دربر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفت. فعالان بازار سهام هر کدام به مقیاس اشرافی کدام ممکن است بر این بازار داشتند، اجتناب کرده اند لزوم تزریق پول به بازار برای گرفتن سهام گرفته به همان اندازه برداشته‌شدن موانعی نظیر انواع‌نوسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت مبنا سخن می‌گفتند به همان اندازه اما علاوه بر این بازار زودتر اجتناب کرده اند وضعیت یادشده خارج شود، همراه خود این‌جاری تشتت‌آرا درمیان مسوولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم‌از اشراف زاده ها به جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف این فاجعه، مانع اجتناب کرده اند متعهد شدن انتخاب ها محیط زیست شد.

این در حالی است کدام ممکن است بازار سهام نیز به‌عنوان بخشی اجتناب کرده اند اقتصاد ملت تحمل‌تاثیر متغیرهای مختلف بر آن قرار می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است جاری اقتصاد خوشایند نباشد، نمی‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان پیش بینی رونقی دقیق در کنار همراه خود اوقات فراغت را دسترس در بازار یادشده داشت، اجتناب کرده اند این‌رو اگر بخواهیم نگاهی کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید از واقعی به وضعیت بازار سهام داشته باشیم، ناگزیر باید وضعیت آن را در چارچوبی عمومی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر نظیر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در زیرساخت‌ها ببینیم. تجزیه و تحلیل وضعیت بازار سهام نماد می‌دهد کدام ممکن است بورس برای افزایش شرایط به شکلی ثابت نیازمند ۲ نوع تنظیم است. تنظیم اول کدام ممکن است همراه خود خوانایی بیشتری قابل‌تجزیه و تحلیل است، اصلاح ساختار خانه این بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات فعلی در را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسته تولید دیگری تغییراتی است کدام ممکن است باید از طریق اقتصاد (همراه خود متعهد شدن انتخاب ها مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی) روی دهد. تاکنون دسته نخست کدام ممکن است بخش مهم آن بردن انواع‌نوسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت مبنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی محدودکننده نظیر ، صدها مورد تاکید متخصصان قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این‌رو {در این} گزارش موردبحث قرار نمی‌گیرد؛ با این حال دسته دوم معطوف به تغییراتی است کدام ممکن است اگر اجتناب کرده اند سوی سیاستگذاران کلان مالی مورد‌ملاحظه قرار نگیرد، در وهله اول اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شکسته نشده بازار سرمایه را به‌عنوان یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین دماسنج‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انجام مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب ها کلان در درجه ملت دچار اشکال خواهد کرد.


بورس