بیروت در بحبوحه فاجعه معیشتی / تایید میقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن سعد الحریری اجتناب کرده اند پوشش / کف دست بالا انصارله در مخالفت با ریاض / یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخچه محاصره


بیروت در بحبوحه بحران معیشتی / تایید میقاتی و حذف سعد الحریری از سیاست / دست بالا انصارله در برابر ریاض / یمن و تاریخچه محاصره

فرستاده سابق ایران در لبنان اظهار داشت: بیروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعا در سال های جدیدترین اجتناب کرده اند پوشش عربستان شکسته اند، با این حال قاطعیت انصارله آرم داد سعودی ها همچنان در یمن همراه خود ضرر میدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی مواجه هستند.


احمد دستمالخیان فرستاده سابق ایران در لبنان در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایلنا در سال ۱۴۰۰ به تشریح مهمترین وقایع لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن اظهار داشت: در اتصال همراه خود لبنان باید بگویم کدام ممکن است ملت سال قبلی سال سختی را پایین بالا گذاشته است، بعد اجتناب کرده اند نبرد های نیابتی چه شد. سه گانه عبری، عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی کدام ممکن است در سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق انجام می دادند، ایستادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این وضعیت به طور علنی زیر پرس و جو سر خورد، دیدیم کدام ممکن است لبنان گهگاه همراه خود مشکلات خانه متعددی مواجه {بوده است}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر افزایش قیمت دلار با این حال اساس تحولات مجموعه اقداماتی علیه بیروت بود کدام ممکن است در ۱۲ ماه قبلی شاهد افزایش قیمت بنزین {به دلیل} مشکلات موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مشکلات موسسه مالی مرکزی بوده ایم. نظام مالی لبنان کدام ممکن است در نتیجه ناآرامی {در این} ملت شد، با این حال این تنها تحریک کردن کار بود.


وی افزود: فاجعه بنزین در لبنان باعث اعتراضات {در این} ملت شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این مقدمه تکانشی دیدیم کدام ممکن است این موضوع به سایر اقشار محله لبنان نیز سرایت کرده است کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها توسط آمریکا راه اندازی شده است. ویژه به ویژه. فرستاده وی در بیروت: «را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا شد. واقعیت مشخص اینجا است کدام ممکن است ما سال قبلی ۹ تنها همراه خود فاجعه مالی در لبنان مواجه شدیم، اما علاوه بر این در حرکت دیدیم کدام ممکن است {در این} ملت منصفانه بخار سیاسی به پا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه رفع نشد. این کدام ممکن است سعد الحریری شناخته شده به عنوان معاون نخست وزیر نتوانسته است کار شخصی را تحریک کردن تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کابینه تشکیل دهد، تنها بخشی اجتناب کرده اند مشکلات بیروت است، با این حال ضرر بی نظیر است. {کسی که} به توانایی رسید کار زیادی نمی توانست انجام دهد.


مناسب است کدام ممکن است نجیب میقاتی در جریان تشکیل مقامات در لبنان حضور داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات او در نتیجه تشکیل مقامات لبنان شد، با این حال ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است آمریکایی ها اصولاً افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی لبنان را به صورت علنی قرار داده اند. وی همراه خود دقیق اینکه در لیست تحریم ها قرار دارد، اظهار داشت: دشواری فاجعه آب در لبنان یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مشکلات این ملت در سال قبلی بود کدام ممکن است آرم می دهد حدود ۵ میلیون نفر کشف نشده خطر ضعیف آب شرب خواهند بود، در حالی کدام ممکن است ۹ تنها غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا اجتناب کرده اند افراد لبنان حمایت نکرده است، اما علاوه بر این شاهد تحریک کردن تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای سناریوهای مختلف برای اجتناب کرده اند بین برداشتن ایمنی ملت بودیم.


وی افزود: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند موضوعات مورد بحث، جنجال بر بالا سخنان جورج کرداحی، وزیر {اطلاع رسانی} لبنان بود کدام ممکن است باعث تیره شدن روابط عربستان همراه خود لبنان شد. او اجتناب کرده اند پوشش عربستان در یمن انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام به همان اندازه آنجا پیش سر خورد کدام ممکن است او را مجبور به استعفا کرد. در بازتاب کشورهای محیط خلیج فارس به صورت انفرادی علیه لبنان مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موم می زدند، با این حال اکنون کدام ممکن است {نمی توانند} این کار را انجام دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت آنها کم شده است، مجموعاً لبنان را اجتناب کرده اند تذکر سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی هدف قرار داده اند. اینکه می بینیم کویت اخیراً به تصویر اجتناب کرده اند کشورهای شورای همکاری خلیج فارس وارد میدان شده است از برخی از معانی آرم می دهد کدام ممکن است اعراب جهان می خواهند به لبنان بفهمانند کدام ممکن است همچنان علیه لبنان متحد هستند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری در سال های جدیدترین شاهد افتادگی ورزش های سیاسی صدام الحریری بوده ایم کدام ممکن است الگوی بارز تأثیر می گذارد بیش اجتناب کرده اند حد خلیج فارس علیه بیروت است. این در حالی است کدام ممکن است لبنان در آستانه برگزاری انتخابات سراسری است.


یمن


دستمالخیان دانستن درباره بسیار قدرتمند تحولات یمن در سال قبلی افزود: شرایط یمن همراه خود سال های قبلی فوق العاده خاص بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تمایز هم در بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در بخش سیاسی محسوس بود. {در این} ملت شاهد ابتکارات مختلفی بودیم. به شبیه به مقیاس کدام ممکن است انصارالله یمن به عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواضع آن {در این} ملت حمله کرد، برخی مقرهای سعودی مورد حمله قرار گرفتند کدام ممکن است ریاض را شوکه کرد. شناخته شده به عنوان مثال ما صدها فرودگاه ابها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه نیروی دریایی ملک خالد پادشاه عربستان سعودی در احاطه ریاض را هدف قرار داده ایم. به دلیل سعودی ها مدیریت فاجعه را اجتناب کرده اند کف دست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاض همراه خود انجام چندین عملیات ظریف در جستجوی کسب شهرت بود. اقدامات انصارولا ۹ تنها همراه خود حمله ها اثیری، اما علاوه بر این همراه خود حمله ها زمینی تکمیل شد کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند مهمترین آنها آزادسازی شهر مریب بود.


وی در نهایت خاطرنشان کرد: سال قبلی مشاور گروه ملل در پرونده یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این برخی اجتناب کرده اند افسران آمریکایی در عمان همراه خود افسران یمنی دیدار کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مکان های مختلف سعودی ها وارد این پرونده شدند، مارب ارتباط دارد، جدا از آمریکایی ها، سعودی ها صدها گفتن کرده اند کدام ممکن است انصارالله نباید در مریب پیشرفت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید واشنگتن در جستجوی سناریوهای مختلفی {است تا} اجتناب کرده اند این امر جلوگیری تدریجی؛ از این استان تأمین عظیم قدرت است، با این حال در هیچ موردی انصارالله {نمی تواند} کف دست بالا را توسط دست بگیرد. نکته مهمی کدام ممکن است با اشاره به یمن باید مورد تحلیل قرار گیرد اینجا است کدام ممکن است عربستان سعودی در جاری حاضر هدف حمله ها جدید انصارالله قرار گرفته است کدام ممکن است به نحوی آرم می دهد کدام ممکن است توسعه رویارویی همراه خود ریاض بیش اجتناب کرده اند پیش یکپارچه دارد. اینکه می بینیم انصارالله چندین بار مواضع عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی نفت آرامکو را در نوروز هدف مکان ها، آرم می دهد کدام ممکن است یمنی ها در جستجوی دور شدن محاصره شخصی هستند. ایلان برای خرس فشار توصیه عربستان سعودی برای بالا دادن به نبرد، در حالی کدام ممکن است سعودی ها میزبان مذاکرات ریاض همراه خود حضور گروه ملل بودند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان آمریکا در یمن، با این حال انصارالله گذشت است.


انتهای پیام/