بیش اجتناب کرده اند ۴۰ هزار مسافر در سفر نوروزی در مدارس مازندران اسکان یافتند


بیش از 40 هزار مسافر در تعطیلات نوروزی در مدارس مازندران اسکان یافتند

مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش مازندران اظهار داشت: بالغ بر ۴۰ هزار مسافر در سفر نوروزی در مدارس استان اسکان یافتند.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا سعدی پور اجتناب کرده اند اسکان بیش اجتناب کرده اند ۴۰ هزار نفر در مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات بهزیستی استان مازندران به همان اندازه نوک روز جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ خبر داد.


وی افزود: این استان اجتناب کرده اند ۲۸ اسفند ۱۳۸۰ به همان اندازه نوک روز جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ دارای جمعیتی بیش اجتناب کرده اند ۴۰ هزار نفر اجتناب کرده اند فرهنگیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اقشار مردمان در ۱۴۲ دانشکده، ۱۵ وسط بهداشت و یک دو داده ها آموز {بوده است}.


مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان مازندران بابیان اینکه انواع خانوارهای شاغل در مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات بهزیستی استان مازندران حدود ۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴۳ خانواده است، اظهار داشت: ارائه دهندگان رسانی به مسافران متوقف نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان خوشایند {بوده است}.


سعدی پور همراه خود ردیابی به داده های آماری اسکان در ۱۴۲ دانشکده در استان، تصریح کرد: ۱۴۲ دانشکده در ۲۷ شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان استان meting out شده کدام ممکن است برای ادغام کردن ۱۰۵۱ باب تبدیل می شود. انواع کل مسافرانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ به همان اندازه نوک ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ در مدارس اسکان داده شدند ۳۲۱۵۲ نفر، روزانه بیش اجتناب کرده اند ۴۰۰۰۰ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸۶۰ خانواده می باشد.


مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش مازندران همراه خود ردیابی به داده های آماری اسکان مسافران در ۱۵ وسط بهزیستی استان اظهار داشت: ۱۵ وسط بهزیستی دارای ۱۶۰ اتاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کل مسافرانی است کدام ممکن است در امکانات ۲۹ اسفند ۹۳ اسکان داده شدند. به همان اندازه نوک ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ به ۴۳۸۸ می رسد. «۱۳۳۱۴ نفر در روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۱۹ خانوار.


وی علاوه بر این به ۲ اردوی داده ها آموزی در استان مازندران ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: {در این} مدت اردوگاه شهدای داده ها آموز بادله در میندرود همراه خود ۵ سوئیت بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷ خوابگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمپ مرزی در سواحل ساری همراه خود ۲ سوئیت بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲ اتاق، حدود ۳۴۷۶ نفر را در شخصی جای داده است. اشخاص حقیقی همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۶۶۴، ۱۰۴۱۱ خانواده در روز وجود داشتند.انتهای پیام/