بیش از ٢۶ میلیارد ریال سهم در بورس سمنان معامله شد


به گزارش مرآت؛ فاطمه امیرجان مدیر بورس منطقه سمنان، ابراز داشت: یک میلیون و ۴۵۵ هزار و ٩٧٨ سهم به ارزش بیش از ١٣ میلیارد و ٣٨ میلیون و ٧٩ هزار ریال در معاملات هفته گذشته بورس سمنان به خرید اختصاص داشت.

وی بیان کرد: یک میلیون و ١۴٣ هزار و ٢٠١ سهم به ارزش بیش از ١٣ میلیارد و ٣۴٩ میلیون و ٨۵ هزار ریال در همین مدت به فروش رسید.

وی یادآور شد: شاخص کل قیمت سهام در اوراق بهادار کشور در پایان معاملات روز چهارشنبه گذشته ( دوازدهم مرداد ١۴٠١) با ۶ هزار و ٣۵٢ واحد کاهش به یک میلیون و ۴٣٧ هزار و ٣۶١ واحد رسید.

امیرجان تصریح کرد: ۴٩ درصد معاملات  بورس در هفته گذشته به خرید و ۵١ درصد به فروش سهام اختصاص داشت.

۱۴ دفتر کارگزاری در شهرستان سمنان، یک دفتر کارگزاری در شهرستان مهدیشهر، ۱۲ دفتر کارگزاری در شهرستان شاهرود، سه دفتر کارگزاری در دامغان و یک دفتر کارگزاری در شهرستان گرمسار برای ارائه خدمات فعال است.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید