بیوگرافی حسین دارابی کارگردان فیلم سینمایی ترجیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر هناس


حسین دارابی یکی اجتناب کرده اند کارگردان ایرانی است کدام ممکن است فیلم سینمایی هناس یکی اجتناب کرده اند کارهای بیوگرافی حسین دارابی است. اجتناب کرده اند بازیگران ایرانی می توان به مصطفی بلال حبشی ردیابی کرد.

خلاصه بیوگرافی حسین دارابی

شناسایی حسین دارابی
متولد
حرفه نویسنده، کارگردان
تاهل
مشخصات حسین دارابی
حسین دارابی

بیوگرافی حسین دارابی

حسین دارابی کارگردان، نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کننده ایرانی است کدام ممکن است متاسفانه اطلاعاتی اجتناب کرده اند اقامت شخصی وی توسط دست نیست.

عروسی حسین دارابی

دانستن درباره وضعیت تاهل حسین دارابی اطلاعاتی توسط دست نیست.

ورزش های حسین دارابی

 • هناس
 • مصلحت – کارگردان، نویسنده
 • مزاحم
 • جیب کت
 • آلبالو خشکه – کارگردان، نویسنده
 • دایو – تهیه کننده، کارگردان
 • قفل فرمون – تهیه کننده، کارگردانریال نویسنده
 • قابلمه – کارگردان، نویسنده
 • هیس
 • توجه به راه – تهیه کننده، کارگردان، نویسنده
 • ولیمه – نویسنده
 • کفش – کارگردان، نویسنده
 • شام هئیت- کارگردان، نویسنده
 • کشتی گیر – کارگردان، نویسنده
 • پنجشنبه – تهیه کننده
 • کانتینر ۴۰۱ – تهیه کننده
 • تراس – تهیه کننده، کارگردان
 • گل ایرانی – تهیه کننده
 • مادربزرگ – تهیه کننده، نویسنده
 • چای جوشیده – تهیه کننده
 • نفرین شده – تهیه کننده
 • همسایگان – تهیه کننده
 • سحری – تهیه کننده
فیلم سینمایی ضد
فیلم سینمایی ضد