تامین زمین تجاری با برق


مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اردبیل گفت: به منظور روان سازی روند کار و کاهش تراکم، فرآوری زمین در شهرک های تجاری به صورت شفاف و کاملا الکترونیکی انجام می شود.

محمد احلی

محمد اهلی ضمن انتشار این خبر اظهار داشت: با تبدیل الکترونیکی زمین ها، اراضی بایر در سامانه www.eservices.isipo.ir قابل مشاهده است و متقاضیان می توانند بدون تماس با شرکت سازنده و با ذکر نام، زمین های خالی را مشاهده کنند. درخواست زمین صنعتی

وی هدف از این فرآیند را شفاف سازی، ساده سازی پرونده ها، کاهش مراجعات حضوری، حذف کاغذبازی ها و الزامات قانونی عنوان کرد و افزود: در این فرآیند تمامی امور مربوط به واگذاری زمین است که بر اساس مصوبه مقرر شده است. میز تبلیغاتی ، کاملاً الکترونیکی فرآیند تکمیل شده است.

اهلی ادامه داد: در سامانه جدید شرکت شهرک های صنعتی در نحوه تحویل قطعات به سرمایه گذاران دخالتی ندارد و تمامی مراحل توسط خود متقاضیان انجام می شود.

مدیرکل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل افزود: در این سامانه الکترونیکی اولویت تملک زمین و کسانی است که قبلا وارد سامانه شده و مراحل ثبت نام را گذرانده اند.

محمد اهلی: تبدیل زمین به شهرهای تجاری الکترونیکی

تامین زمین تجاری با برق