تحریک کردن بازدیدهای نظارتی اجتناب کرده اند ساختار ارائه دهندگان نوروزی ایران‌خودرو


گروه اقتصادی ایران‌خودرو کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساختار ارائه دهندگان نوروزی شخصی را به مدت ۱۹ روز برای خدمت‌رسانی ویژه به مشتریان تحریک کردن کرده است، طبق این سیستم‌ای مدون همراه خود حضور مدیران ارشد شخصی بر حسن اجرای آن نظارت می تواند داشته باشد.

به گزارش پرشین خودرو، مدیرعامل نمایندگی ارائه دهندگان پس اجتناب کرده اند کالا ایران‌خودرو اطمینان حاصل شود که پشتیبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل در اجرای این ساختار، همزمان همراه خود تحریک کردن سال ۱۴۰۱، اجتناب کرده اند تصویر‌های مرکزی ایران‌خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط پاسخگویی خوب ایران‌خودرو بازدید کرد.
بابک سلاجقه، در محیط این بازدید ذکر شد: همراه خود ملاحظه به کمیت بالای سفرها در سفر جلو، این سیستم‌‌ریزی‌هایی صورت گرفته کدام ممکن است خدمت‌رسانی به مشتریان همراه خود سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید راحتی انجام شود.
وی شکسته نشده داد: امیدواریم در تحریک کردن سال نو بتوانیم رضایت مشتریان اجتناب کرده اند ارائه دهندگان پس‌اجتناب کرده اند کالا را همچنان بهبود دهیم.
ماشاله وردینی، معاون ایساکو نیز در جریان این بازدیدها ذکر شد: سه ماه پیش اجتناب کرده اند تحریک کردن ساختار ارائه دهندگان نوروزی ۱۴۰۱، گروهی اجتناب کرده اند مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان مجموعه همراه خود تجزیه و تحلیل گلوگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای مشتریان در سنوات در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل عوامل قابل افزایش، این سیستم‌ریزی برای اجرای آن را تحریک کردن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از پیش‌سوراخ بینی نیازهای بی نظیر برای ادغام کردن تامین اجزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به روز} رسانی از دستگاه، تمهیدات ویژه‌ای نیز تماشا بر حسن اجرای ساختار اندیشیده شد.
وی افزود: طبق این سیستم‌ریزی، در ایام ساختار نظارت‌های سیستمی، بازدیدهای میدانی محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامحسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرار نیروی کار‌های تخصص در تصویر‌ها اجتناب کرده اند ابتدا به همان اندازه انتها حضور خواهند داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند گزارش‌های متنوع قابل بدست آمده اجتناب کرده اند سیستم پایش تحت وب کدام ممکن است به صورت دوم به روز در اختیار مدیران گذاشته می‌شود، نحوه ارایه ارائه دهندگان در مرحله ملت مورد تعیین مقدار قرار می‌گیرد.
دارندگان محصولات ایران‌خودرو برای بدست آمده ارائه دهندگان در هر ساعت اجتناب کرده اند در یک روز واحد‌روز {در سراسر} ملت، می‌توانند همراه خود وسط پاسخگویی خوب ایران‌خودرو به شماره ۰۹۶۴۴۰ تصمیم حاصل کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو برای پرونده تقاضا اجتناب کرده اند ارائه دهندگان متنوع اپلیکیشن ایساکو ‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز مکان www.۰۹۶۴۴۰.com بهره‌مند شوند.