تعمیرات نیروگاه های ملت به همان اندازه نوک اردیبهشت ماه به نوک می رسد


تعمیرات نیروگاه های کشور تا پایان اردیبهشت ماه به پایان می رسد

معاون ساخت نمایندگی انرژی الکتریکی هوادهی تاکید کرده است: تمامی تعمیرات نیروگاه های هوادهی ملت به همان اندازه نوک اردیبهشت ماه به نوک می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدل ها برای ساخت انرژی الکتریکی ثابت در پیک تابستان آمادگی مناسب خواهند داشت.


به گزارش ایلنا، ناصر اسکندری در تشریح عمیق این خبر اظهار داشت: پیش اجتناب کرده اند پیک بلعیدن انرژی الکتریکی {در تابستان} امسال، بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ هزار مگاوات این سیستم بازیابی در نیروگاه های در سرتاسر ملت اجرا تبدیل می شود.


وی همراه خود خاص اینکه تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۶۵ سهم اجتناب کرده اند این سیستم مذکور برای افزایش آمادگی مدل ها تحریک کردن شده است، اظهار داشت: بر مقدمه فینال تعیین مقدار {انجام شده} حدود ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۶۶ مگاوات اجتناب کرده اند این سیستم های تعمیراتی درمورد به سبقت گرفتن واحدهای گرمایشی تحریک کردن شده است. هشت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱۲ مگاوات سبقت گرفتن واحدهای سوخت، ۱۲۵۸ مگاوات بازدید اجتناب کرده اند مسیر خوب و دنج، ۱۹۴۴۴ مگاوات تعمیرات فاصله ای واحدهای گرمایشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۶۰۰ مگاوات بازدید اجتناب کرده اند اتاق احتراق.

معاون ساخت نمایندگی مادرتخصصی انرژی الکتریکی هوادهی یکپارچه داد: برای کنار هم قرار دادن سازی نیروگاه ها در وسط پیک بلعیدن تابستان امسال، حدود ۷۰۰ سرمایه گذاری سبقت گرفتن واحدهای گرمایشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازی، هات تریل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاق های احتراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیرات فاصله ای اجرا تبدیل می شود. در نیروگاه های شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتی

اسکندری همراه خود خاص اینکه این سیستم تعمیرات نیروگاه های هوادهی در سرتاسر ملت اجتناب کرده اند ابتدای مهرماه سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان همراه خود پیک بلعیدن انرژی الکتریکی تابستانی تحریک کردن شده است، تصریح کرد: بر مقدمه این سیستم ریزی {انجام شده}، تعمیرات مدل ها انجام تبدیل می شود. . در اواخر اردیبهشت ماه ثابت در فصول خوب و دنج سال پایان دادن تبدیل می شود به همان اندازه انصافاً کنار هم قرار دادن شود.


انتهای پیام/