تغییرات در احساس سینه بعد از عمل به شکل کاهش یا افزایش حس. احتمال تغییر دائمی در احساس سینه در همه روشها حدود 3 تا 5 درصد است و طبق آمار جدیدتر نیم درصد است و بیشترین درصد تغییر را می توان در روش برش دور حلقه هاله مشاهده کرد.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *