تهران اجتناب کرده اند منقل‌بس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر درست محاصره یمن استقبال می‌تنبل


سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در ذکر شد وگو همراه خود خوب رسانه عربی ذکر شد کدام ممکن است ایران اجتناب کرده اند تحمیل منقل بس در یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر درست محاصره این ملت استقبال می تنبل.

تهران از آتش‌بس و رفع کامل محاصره یمن استقبال می‌کند

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در ذکر شد وگو همراه خود خوب رسانه عربی ذکر شد کدام ممکن است ایران اجتناب کرده اند تحمیل منقل بس در یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر درست محاصره این ملت استقبال می تنبل.

 سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در ذکر شد وگو همراه خود جامعه المسیره یمن ذکر شد کدام ممکن است تهران اجتناب کرده اند تحمیل منقل بس در یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم کردن خانه برای تعمیر درست حصار علیه این ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تحمیل راه رفع سیاسی استقبال می تنبل.

 

وی علاوه بر این ذکر شد کدام ممکن است تهران امتحان شده می تنبل کدام ممکن است صدای افراد یمن اجتناب کرده اند طریق گروه ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکای قلمرو ای آن به سرتاسر جهان برسد.

 

سخنگوی وزارت خارجه در نشست هفتگی‌ شخصی هم در {پاسخ به} سوالی مبنی بر این کدام ممکن است در جریان مذاکرات صلحی کدام ممکن است در عربستان در جاری انجام است گروه‌های مختلف یمنی حضور دارند ولی مقامات نجات سراسری یمن حضور ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهر شد ایران به این موضوع چیست؟ تصریح کرد: مقامات نجات سراسری یمن بخشی اجتناب کرده اند همانطور که صحبت می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت یمن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ دولتی به صورت مصنوعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی شده {نمی تواند} بخشی اجتناب کرده اند خوب گروه را بردن تنبل ۹ اجتناب کرده اند طریق مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو. طرفدار ما به همه اینجا است کدام ممکن است واقعیت های یمن را درک تنبل.

 

وی در {پاسخ به} سوالی در ارجاع به نقض منقل بس در یمن توسط عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات چاپ شده شده {در این} زمینه، ذکر شد: من می خواهم باید گزارشات تکمیلی {در این} زمینه بدست آمده کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رسانه‌ها به صورت ظریف اخباری را {در این} زمینه بیانیه کرده‌ام.

وی افزود: ایران اجتناب کرده اند تحمیل منقل بس در یمن استقبال کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما ماه‌ها بود کدام ممکن است عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائتلاف را الهام بخش می‌کردیم کدام ممکن است بازو اجتناب کرده اند محاصره بردارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این موضوع تاکید داریم کدام ممکن است همراه خود تسهیل ورود‌های بشردوستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام ذکر شد‌وگوهای یمنی یمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر محاصره افراد این ملت باید این الگو پایان دادن شود.

وی ذکر شد: ذکر شد‌وگوی تلفنی جدیدترین آقای امیر عبداللهیان همراه خود دبیرکل گروه ملل در ارجاع به یمن بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما دیدگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد شخصی را در ارجاع به تحولات یمن بار تولید دیگری دقیق کردیم.

تأمین: ایسنا