توییتر اسپیس به سازندگان این گروه‌ها مبلغی صنوبر می‌تدریجی


کد خبر: ۱۱۶۹۰۷

گذشته تاریخی تخلیه: سه شنبه ۰۹ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۶:۰۸


توئیتر اسپیس به سازندگان گروهای صوتی مبلغی را صنوبر می تدریجی.

به گزارش ثریا توئیتر عالی این سیستم شتاب‌دهنده سه ماهه جدید تواند به شما کمک کند سازندگان گرو‌های Spaces را ایجاد کرده است. در همین‌ راستا توئیتر می‌گوید:” این قالب میزبان‌های صوتی را اجتناب کرده اند تذکر پولی، فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی پشتیبانی می‌تدریجی”. افرادی که وارد این این سیستم می‌شوند می‌توانند منتظر اکتسابی مبلغ ۲۵۰۰ دلار، شهرت فروش ماهانه، ورود زودهنگام به محصولات بلند مدت توئیتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این پشتیبانی اجتناب کرده اند کانال‌های رسانه‌های اجتماعی این نمایندگی باشند.

شتاب دهنده در جاری حاضر ساده برای سازندگان بالای ۱۸ سال کدام ممکن است در آمریکا مسکن می‌کنند باز است. جدا از این، توئیتر ساده کسانی را کدام ممکن است دارای ۵۰۰۰ دنبال کننده هر دو اصولاً باشند، می‌پذیرد. شایان اشاره کردن است، توئیتر اسپیس ساده به مدیرانی کدام ممکن است حداقل دوبار در هفته {در این} منطقه سرزنده هستند مبلغ مذکور را بدهند.

آموزش داده شده است شده، پس اجتناب کرده اند تخلیه محدود iOS در ماه آگوست، توئیتر نیز در لحظه ادعا کرد کدام ممکن است ایجاد Ticketed Spaces را برای مشتریان اندروید در آمریکا تحریک کردن کرده است. این عملکرد به سازندگان اجازه می‌دهد قیمت ورود به مناسبت‌های صوتی خشمگین شخصی را اکتسابی کنند. گزارش‌ها حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این نیز توئیتر در جاری آزمایش بر روی قابلیت بیانیه توئیت‌ها در گوشی‌های آیفون بود. آموزش داده شده است شده این عملکرد به مشتریان  تلفن‌هایios کمک می‌تدریجی به همان اندازه آن‌ها در توئیت‌های تایم لاین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش روزی فینال توئیت‌ها جابه‌جا شوند.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران