جابجایی طرفدار بیت کوین در کانال ۴۶ هزار دلاری


قیمت بیت کوین نسبت {به روز} قبلی ۴ دلار کم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قاب ۴۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۰ دلاری رسید. در حالی کدام ممکن است نرخ این فارکس دیجیتال نسبت به هفته قبلی کاهش داشته، برخی تحلیلگران از پنجاه هزار دلاری شدن قیمت این رمزارز سخن آگاه‌اند.

برای ورود فوری‌تر به اطلاعات اخیر بازار رمزارزها، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. اجتناب کرده اند همین جا گشت و گذار کنید.

به گزارش کاماپرس، نرخ این رمزارز هفته قبلی به کانال ۴۸ هزار دلاری هم رسید، با این حال اجتناب کرده اند هفته قبلی تاکنون یک بار دیگر معامله داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در کانال ۴۶ هزار دلاری به وفاداری نسبی رسیده است. همراه خود این جاری، مایکل ون دپوپ، یکی اجتناب کرده اند تحلیلگران وبسایت کوین تلگراف، اجتناب کرده اند احتمال بازگشت بیت کوین به محدوده ۵۰ هزار دلاری حرف زده کدام ممکن است این پیش سوراخ بینی همراه خود ملاحظه به بازگشت قیمتی جدیدترین این فارکس دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت حمایت جدید امکان دارد.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

با این حال برخی اجتناب کرده اند تحلیلگران هم معتقدند کدام ممکن است قیمت این رمزارز معادل ۲ ماه قبلی، در آغاز ماه آوریل همراه خود کاهش در کنار احتمالاً وجود خواهد داشت. این اشخاص حقیقی به دانش کمیت پیشنهادات بیت کوین در صرافی‌های مطرح ملاحظه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص کرده‌اند کدام ممکن است کمیت پیشنهادات این رمزارز معروف در جاری حاضر نسبت به هفته ابتدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نوک ماه مارس، اسفندماه، کمتر است.

پیش سوراخ بینی قیمت بیت کوین در اردیبهشت ماه

دانش به انگشت آمده اجتناب کرده اند قراردادهای اختیار کالا به اختیار کسب بیانگر اینجا است کدام ممکن است احساسات قیمت کاهش یافته پرهزینه بازارهای اختیار قیمت کاهش یافته چندان توسعه نزولی ندارد. دانش این شاخص آرم دهنده اینجا است کدام ممکن است احساسات قیمت کاهش یافته پرهزینه در ۲ هفته قبلی تقریبا توسعه باثباتی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر می‌تواند مقدمه‌ای بر افزایش میزان نوسانات روزهای بلند مدت قیمت بیت کوین باشد.

براساس دانش درمورد به داده‌های بازار مشتقه، ۵۵ سهم قیمت کاهش یافته پرهزینه بر این باورند کدام ممکن است قیمت این فارکس دیجیتال در اردیبهشت ماه بالای محدوده ۴۴ هزار دلاری {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ این رمزارز معروف زیرین این مرز قرار نخواهد گرفت.

برای ورود فوری‌تر: